ژانویه 20, 2021

پایان نامه ارشد:واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو


تکه ای از متن پایان نامه :

1-1. روش ها ی تهیه آریل گلی اکسال‌ ها


روش­های متفاوتی برای سنتز آریل گلی اکسال هست، فنیل گلی اکسال اولین بار از تجزیه گرمایی فنیل گلی اکسال- اکسیم بوسیله مشتقات سولفیت بدست آمد. .[49]


شارما و چاندلیا [50] اکسید شدن استوفنون بوسیله اسید نیتریک محلول در آب (HNO3(aq)  ) در حضور SeO2 به عنوان یک کاتالیزور گزینشی، را گزارش کردند.


فلودی و همکارانش[51] سنتز  آریل گلی اکسال بوسیله واکنش استوفنون با هیدروژن برماید محلول در آب    ( HBr(aq) ) در دی متیل سولفوکسید (DMSO) اظهار کردند.


از واکنش متیل بنزوات­ ها با  KHCH2S(O)CH3آغاز ترکیب   ArC(O)CH(SCH3)(OH)تولید می­گردد سپس با اکسیداسیون بوسیله Cu (OAc)2  آریل گلی اکسال سنتز می­گردد. [52]


یک روش مناسب دیگر برای تهیه آریل گلی اکسال، شامل اکسیداسیون فنیل برمایدها با دی متیل سولفوکسید (DMSO) در دمای اتاق با راندمان %95 -48 می­باشد. [53]


از واکنش آریل یا هترو آریل متیل کتون با  (PhSe) 2 در مقدار اضافی از   (NH4)2S2O8  در متانول و در شریط رفلاکس، آریل گلی اکسال- استال­ ها با راندمان 95- 60 % سنتزمی­­گردد. [54]


کورنبلام و همکارانش[55] سنتز آریل گلی اکسال را از طریق نیترات استرها با راندمان%86- 82 گزارش کردند. نیترات استرها بوسیله واکنش مشتقات فنیل برماید با نیترات نقره، در استونیتریل بدست می­آید ودر ادامه با بهره گیری از NaOAc در دی متیل سولفوکسید (DMSO ) در دمای اتاق، به آریل گلی اکسال تبدیل می­گردد.


فنیل گلی اکسال و تعدادی از هترو آریل گلی اکسال­ ها از قبیل 2- فوریل- ، 2- تیونیل- ، 2- پیریدیل- و 3- پیریل گلی اکسال ها، به راحتی از اکسیداسیون ترکیبات α- دی آزو کتون ها، بوسیله دی متیل دی اکسیران با راندمان 100-85% بدست می­آیند. [56]


همچنین  آریل گلی اکسال­ ها بوسیله واکنش فنیل آسیل برمایدها با N,N  – دی اتیل هیدروکسیل آمین طی رفلاکس درحلال متانول با راندمان %90-55 بدست می­آیند. [57]


یک روش ساده ترجهت تبدیل فنیل آسیل برماید به فنیل گلی اکسال، بهره گیری از α– پیکولین N – اسید می باشد، که روشی ملایم و غیر اکسایشی می باشد. [58]


پارا دی متیل آمینو فنیل گلی اکسال از طریق  هیدرولیز دی اتیل استال های مربوطه قابل تهیه ­می باشند که بوسیله واکنش   P- (Me2N)C6H4Li با دی اتوکسی استیل پی پیریدین [59] بدست می­آید

واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو92برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.