ژانویه 17, 2021

پایان نامه ارشد درباره كنم، and، the

2 min read
<![CDATA[]]>

درست
؟
غلط
20
در موقع بحث با برخي مردم ، آن قدر ناراحت مي شوم كه به زحمت حرف مي زنم.
گاهي
بندرت
هرگز
21
وقتي كاري انجام مي دهم ، بيشتر از ديگران انرژي صرف مي كنم ، چون با اضطراب كار مي كنم .
درست
؟
غلط
22
شيوه اي به كار مي برم كه حواس پرتي نداشته باشم و جزئيات را فراموش نكنم .
درست
؟
غلط
23
موانع و دشواري ها هرچه باشد ، هميشه پشتكار نشان مي دهم و اولين هدفهاي خود را دنبال مي كنم .
بله
؟
خير
24
در موقعيت هاي دشوار برانگيخته مي شوم و راه خود را گم مي كنم .
بله
؟
خير
25
گاهي خواب هاي آشفته مي بينم .
بله
؟
خير
26
وقتي خود را در مقابل يك مشكل مي بينم ، هميشه احساس مي كنم كه به قدر كافي انرژي دارم .
بله
؟
خير
27
گاهي احساس مي كنم كه به اجبار و بدون دليل و قانع كننده اي بايد چيزهايي بشمارم .
درست
؟
غلط
28
اكثر مردم ذهن عجيب و غريبي دارند ، هر چند كه دوست ندارند آن را قبول كنند .
درست
؟
غلط
29
وقتي در ميان جمع مرتكب يك رفتار ناشيانه مي شوم ، مي توانم آن را به زودي فراموش كنم .
بله
؟
خير
30
احساس مي كنم كه بد اخلاق هستم و نمي خواهم كسي را ببينم : الف : به مناسبت هايي ب : اغلب
الف
؟
ب
31
وقتي كارها خوب پيش نمي رود ، گريه ام مي گيرد .
هرگز
بندرت
گاهي
32
حتي در ميان جمع ، گاهي احساس تنهايي و بي ارزشي مي كنم .
بله
؟
خير
33
نصف شب بيدار مي شوم و به علت اشتغالات ذهني ، به دشواري مي توانم دوباره بخوابم .
اغلب
گاهي
هرگز
34
دشواري ها هر چه باشد ، معمولاً ظاهر امر را حفظ مي كنم .
بله
؟
خير
35
گاهي بدون علت احساس گناه يا احساس پشيماني مي كنم .
بله
؟
خير
36
اعصاب من به قدري خراب است كه برخي صداها ، مثل صداي غرچ و غروچ كردن در ، برايم غير قابل تحمل مي شود و ناراحتم مي كند .
اغلب
گاهي
هرگز
37
اگر به علتي ناراحت شوم ، معمولاً خيلي زود آرامش خود را باز مي يابم .
بله
؟
خير
38
وقتي به ياد يك كار دشوار مي افتم كه بايد انجام دهم ، معمولاً لرزه بر اندامم مي افتد يا عرق مي كنم .
بله
؟
خير
39
وقتي مي خواهم بخوابم ، معمولاً خيلي زود به خواب مي روم ، در عرض چند دقيقه .
بله
؟
خير
40
وقتي به چيزهايي فكر مي كنم كه قبلاً و به مدت خيلي كم به آنها علاقمند بودم ، گاهي حالت اضطراب يا برانگيختگي بيش از حد به من دست مي دهد .
بله
؟
خير
پرسشنامه افسردگي بک
1-
0 )من غمگين نيستم
1) من غمگينم
2)غم و غصه از زندگي من دست بر نمي دارد
3) ديگر تحمل اين زندگي را ندارم
2-
0) من به آينده خوشبينم
1)اميدي به آينده ندارم
2)احساس مي كنم كه آينده خوبي در انتظارم نيست
3)هيچ روزنه اميدي در زندگي ام نيست
3 –
0)من ناكام نيستم
1)من از ديگران ناكام ترم
2)وقتي به گذشته نگاه مي كنم مي بينم تمام زندگي ام شكست و ناكامي بوده است
3)من يك شكست خورده تمام عيارم
4 –
0)مثل گذشته از زندگي ام رضايت دارم
1)مثل گذشته از زندگي لذت نمي برم
2) از زندگي ام رضايت واقعي ندارم
3)از همه چيز و همه كس ناراضي ام
9-
0)هيچ وقت به خودكشي فكر نمي كنم
1) فكر خودكشي به سرم زده ولي هيچ وقت اقدام به خود كشي نكرده ام
2)به فكر خودكشي هستم
3)اگر بتوانم خودكشي مي كنم
10 –
0)بيش از حد معمول گريه نمي كنم
1)بيشتر از گذشته گريه مي كنم
2)هميشه در حال گريه كردنم
3)قبلا زياد گريه مي كردم اما حال با آن كه دلم مي خواهد نمي توانم گريه كنم
11 –
0)كم حوصله تر از گذشته ام
1) از گذشته كم حوصله تر
2)اغلب اوقات كم حوصله ا
3) هميشه كم حوصله ام
12-
0)مثل هميشه مردم را دوست دارم
1)كمتر از گذشته به مردم علاقمندم
2)تا حدود زيادي علاقه ام را به مردم از دست داده ام
3)از همه مردم سير شده ام و ديگر به هيچ كس علاقه اي ندارم
17-
0)بيشتر از گذشته خسته نمي شوم
1)بيشتر از گذشته خسته مي شوم
2)از انجام هر كاري خسته مي شوم
3)از شدت خستگي هيچ كاري نمي توانم انجام دهم
18-
0)اشتهايم هيچ تغيري نكرده است
1)اشتهايم به خوبي گذشته نيست
2)اشتهايم خيلي كم شده است
3)تازگي ها هيچ اشتهايي به غذا ندارم
19-
0)اخيرا وزن كم نكرده ام
1)تازگي بيش از دو و نيم كيلو وزن كم كرده ام
2)تازگي بيش از پنج كيلو وزن كم كرده ام
3) تازگي بيش ازهفت كيلو وزن كم كرده ام
20 –
0)بيش از گذشته بيمار نمي شوم
1) سردرد و دل درد و يبوست دارد اذيتم مي كند
2)به شدت نگران سلامتم هسنم
3)آنقدر نگران سلامت خود هستم كه دست و دلم به هيچ كاري نمي رود
5 –
0)احساس گناه و تقصير نمي كنم
1)گاهي اوقات احساس گناه مي كنم
2)اغلب اوقات احساس گناه و تقصير دارم
3)هميشه احساس گناه و تقصير در من است
6-
0)انتظار مجازات ندارم
1)احساس مي كنم ممكن است مجازات شوم
2)انتظار مجازات دارم
3)مطمئنم مجازات مي شوم
7 –
0)من از خودم رضايت دارم
1)من از خودم ناراضي ام
2)از خودم بدم مي آيد
3)من از خودم متنفرم
8 –
0)من بدتر از ديگران نيستم
1)گاهي از خودم به خاطر خطاهايم انتقاد مي كنم
2)هميشه به خاطر خطاهايم خودم را سرزنش مي كنم
3)براي هر اتفاق و حادثه اي خودم را سرزنش مي كنم
13-
0)مثل گذشته تصميم مي گيرم
1)كمتر از گذشته تصميم مي گيرم
2)نسبت به گذشته تصميم گيري برايم سخت تر شده است
3) قدرت تصميم گيري ام را كاملا از دست داده ام
14-
0)جذابيت گذشته را دارم
1)نگرانم كه جذابيتم را از دست بدهم
2) احساس مي كنم كه جذابينم را روز به روز بيشتر از دست مي دهم
3)من زشت هستم
15-
0)به خوبي گذشته كار مي كنم
1) به خوبي گذشته كار نمي كنم
2)براي هر كاري مجبورم به خودم فشار بياورم
3)دستم به هيچ كاري نميرود
16-
0) مثل گذشته خوب مي خوابم
1)مثل گذشته خوابم نميبرد
2)يكي دو ساعت زودتر از معمول از خواب مي پرم و دوباره خوابيدن برايم سخت مي شود
3)چند ساعت زودتر از معمول از خواب مي پرم و ديگر خوابم نمي برد
21-
0)ميل ج…. ام هيچ تغيري نكرده است
1) ميل ج…. ام تازگي كمتر شده است
2)ميل ج…. ام خيلي كم شده است
3)اصلا هيچ ميل ج…. در من باقي نمانده است
Abstract
Family Association, October, affection, training and the development of social life. The most basic and most important part of the community. Healthy community depends on the health of their families and achieve its health benefits provided to members of the mental health And the continuity and survival of any society needs to maintain its expansion in terms of family values??. The aim of this study was to investigate the relationship between anxiety and depression and marital conflict counseling centers and careers, police in the city of Kermanshah. The population included all people who married in 1393 to discuss differences and resolve conflicts in your life adevice and assistance to law enforcement agencies in the city of Kermanshah referred. Among them, 100 patients were randomly selected and available. Data from the questionnaire, anxiety, marital conflict Beck depression scale questionnaire (MCQ) was used. Correlation study was designed to analyze the data by Pearson correlation; regression analysis and T were used. The results of the analysis showed a significant positive correlation between anxiety and depression and marital conflict exists (P?0 / 01). Depression and anxiety, marital conflict would predict. The results of this study it can be concluded that the increase in depression and marital conflict between the couple.
Key words: conflict Marriage- Anxiety – Depression
1 – Favers
2 – Taniguchi, Freeman, Taylor & Malcane
3 – Clement, Stanley & Markman
4 – Salas & Ketzenbeger
5 – Walchak & Burns
6 – Covillyame
7 – Gottman
8 – Tallman&Hsiao
9 -Taniguchi&etal
10 – Halfoord
11 – Favrz and Olson
3 – Sadok & Caplan
4 – Peterson
14 – Kiu-ching
15 – Sprengel
16 – Beck
17 – Sarason
18 – Neurotic
19 – Id impulses
20 – Moral anxiety
21 – Anxiety disorders
22 -Specific Phobia
23 – Social Phobia
24 – Generalized Anxiety Disorders
25 – Obsessive-compulsive Disorder
26 – Obsession
27 – Compulsion
28 – Basal Ganglia
29 – Acute Stress Disorder
30 – Post-traumatic Stress Disorder
31 – Psychodynamic
32 – Freud
33 – Super Ego
34 – Ego
35 – Kaplan & Saduk
36 – Strongman,K.T
37 – Psychic pain
38 – watson
39 – Gary
40 – Krykgard
41 – Blak burn
42 – pleasnt activities
43 – Congnitiveskill
44 – Depression
45 – Salmans
46 – Rosenhan & Seligman
47 – The biues
48 – Huber
49 – Beck
50 – Zung
51 – Hamilton
52 – Corraz
53 – King Saul
54 – Celsus
55 – Folie circulaire
56 – Emil Kraepelin
57 – Involutional Melancholia
58 – Kaplan & sadock
59 – Kler & Sene
60 – Nese
61 – Bacher
62 – Major depressive disorder
63 – Dysthymic disorder
64 – Cyclothymic disorder
65 – Bipolar disorder
66 – Hilgard & etal
67 – Gotlib
68 – Hirngn
69 – Gilbert
70 – Koeing
71 – Hammen & Peters
72 – Reactive depression
73 – Jeims kallat
74 – SAD
75 – Grief
76 – Anexity
77 – Diagnosis
78 – Schizophernia
79 – Dementia
80 – Drug Abuse
81 – Goler & Mayo
82 – Simple Depression
83 – Acute Depression
84 – Deperssive Stupor
85 – Personality Disorder
86 – Diagnostic and Statis tical mental manual of mental Disorder
87 – Lyngjrd
88 – Abraham
89 – Freud
90 – Kevin
91 – Attribution
92 – Ingram
93 – Procheska
94 – Bronfenbrenner
95 – Kouros & Popp
96 – Erel & Burman
97 – Harold & Conger
98 – Fawerz
99 – Bernon
100 – Emery
101 – Katz & Gattman
102 – Ellis & Garber
103 – Mattison & Forness
104 – Radke- Yarrow
105 – Campbell
106 – Cascade Mode
107 – Stone Walling
108 – Christensen & Walkinsky
109 – Wilmot & Hacker
110 – Wood
111 – Driver & Gottman
112 – Coser
113 – Jordan
114 – Donoho & Kolt
115 – Watzlavick
116 – Bion
117 – nonbehavior
118 – Digital Communication
119 – Analog Communication
120- Thomsen & Gilbert
121 – Waite & Liilard
122 – Gender rols
123 – Axelson
124 – Stanley, Markman & Withon
125 – Self-disclosure
126 – Pistole & Aricale
127 – Notrarios
128 – Tonj, Campbell & Foster
129 – Tongeri
130 – Role-conflict
131 – Stuart
132 – Nichols
133 – Lindal & Malek
134 . Hamamci
135 . Like& wlder
136 . White
137 – Validity
138 – Reliability
139 – Likert
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌ب
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.