ژانویه 20, 2021

پایان نامه ارشد رایگان درباره استاندارد، بورس اوراق بهادار، سهامداران

1 min read
<![CDATA[]]>

با توجه به مزاياي ذکر شده ، لزوم بکارگيري اين فن آوري در سازمانها و شرکتهاي ايراني به خوبي احساس مي شود . با اين حال اگرچه آگاهي و دانش اوليه در مورد مزايا و اهميت اين فن آوري در کشور بوجود آمده است ليکن شواهد نشان از عدم کفايت آن دارد و لذا همچنان نحوه پياده سازي و ريسک هاي اجرايي آن در هاله اي از ابهام قرار دارد . در اين پژوهش سعي شده است تا عواملي که بر عدم استفاده شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از اين فن آوري تأثيرگذارند شناسايي شوند تا تصميم گيرندگان و مجريان اين طرح در سازمان ها بتوانند اين تغيير سازماني را با دانش بيشتري مديريت کنند .
فصل اول
كليات تحقيق
1-1-مقدمه :
در سالهاي پايان قرن بيستم و زماني که بهره برداري و سوء استفاده هاي غير قانوني فراواني که در بازارهاي مالي دنيا رخ داد ، منجر شد تا يک عزم بي سابقه و بين المللي بر عمليات حسابداري و شفافيت بيشتر در گزارشات مالي پديد آيد . يکي از عواملي که به بحران در گزارشات مالي انجاميد ، نا مناسب بودن اطلاعات در فرمتهاي کاغذي و يا الکترونيکي مشابه کاغذ بود که فاقد ويژگيهاي لازم براي انتقال کارآمد اطلاعات مالي پيچيده به سرمايه گذاران ، قانونگذاران و ساير ذينفعان مي باشد .
بازارهاي تجاري – اقتصادي و همچنين استفاده کنندگان اطلاعات از اين بازارها به مقدمات و شرايطي نياز دارند تا شفافيت مراحل گزارشگري را افزايش دهند ، زيرا امروزه گزارشگري تجاري – اقتصادي با انبوهي از مشکلات ( مانند نا کارايي ، تجزيه و تحليل نا مناسب اطلاعات ) در بين ذينفعاني مانند بخش هاي مختلف سازمان ، سهامداران و بانکها روبرو است . بنابراين دستيابي به يک سامانه گزارشگري تجاري مناسب براي حل مشکلات و نا کارايي ها بسيار مهم است . در حالي که موج تغييرات فناوري اطلاعات و ارتباطات 6 همه عرصه ها را در بر مي گيرد ، مي توان ادعا کرد حرفه حسابداري بيش از ساير مشاغل از اثرات و منافع اين تغييرات در بهبود و اثربخشي گزارشگري مالي بهره مند شده است . توسعه بسترهاي مالي همواره دغدغه اساسي جوامع اقتصادي بوده و راهکارهاي گوناگون در اين مسير به چالش کشيده شده اند که در اين مسير ، تکنولوژي اطلاعات اين توسعه را دچار تحول شگفت انگيزي نموده است . علاوه بر هزينه بالا ، سرعت و دقت پايين ، روش سنتي (دستي) موجب بروز خطاهاي انساني در گزارش هاي مالي نيز مي شود ، به طوري که امروزه روش دستي چه در ورود اطلاعات و چه در بررسي آنها منسوخ شده است . استاندارد سازي نرم افزاري بسترهاي مالي و به ويژه بازار سرمايه ، موجب بالا بردن کيفيت بازار با امکان نظارت دقيق ، سريع و فراگير بر بازار اوليه و ثانويه ، تسهيل پياده سازي بورس الکترونيک و اطلاع رساني سريع و عادلانه به سهامداران در راستاي حمايت از حقوق سهامداران گرديده است (شفاعي و کاظمي، 1388،ص2)2.
اينترنت يک ابزار افشاء اطلاعات خاص است که اشکال انعطاف پذير از افشاء را ارائه مي دهد . بسياري از شرکتها هم بصورت اختياري اطلاعات خود را روي وب سايت خود قرار مي دهند (کلتون و يانگ ، 2008 ،ص2)7.
با وجود مزاياي گفته شده براي ارائه اطلاعات در اينترنت ، اطلاعاتي که معمولاً با فرمت HTML8 و PDF9 در اينترنت قرار مي گيرند داراي مشکلاتي براي استفاده هستند از جمله اينکه اين اطلاعات براي بکارگيري با نرم افزارهاي تحليلي و کاربرگها چندان مناسب نيستند . اينجاست که نيازمند يک راه حل براي حل اين مشکل هستيم . XBRL10 راه حلي براي اين مشکل است ، XBRL عبارتست از يکي از توسعه هاي زبان XML11 در زمينه گزارشگري مالي ، که از استانداردهاي پذيرفته شده استفاده مي کند . XBRL با عنوان بندي اطلاعات با استفاده از عناويني که قابل شناسايي براي کامپيوتر هستند امکان انجام بسياري از امور به صورت خودکار را ايجاد مي نمايد . در يک ديد وسيع داده هاي XBRL از جمله داده هاي الکترونيکي هستند . تحقيقات قبلي نشان داده اند که تغييرات شفافيت افشاي مالي الکترونيکي (شبکه اي ) روند تصميم گيري سرمايه گذاران را تحت تأثير قرار مي دهد (همان منبع،ص4)6.
در اين فصل به تبيين کليات تحقيق شامل بيان مسئله ، تاريخچه مطالعاتي ، اهميت پژوهش ، اهداف تحقيق ، مدل مفهومي تحقيق ، متغيرهاي پژوهش ، فرضيات پژوهش و تعريف واژه ها پرداخته خواهد شد .
2-1- بيان مسئله
سيستم گزارشگري XBRL به عنوان يک انقلاب در گزارشگري مالي تلقي شده که باعث کاهش هزينه توليد و دسترسي به اطلاعات جهت توليدکنندگان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات صورت‌هاي مالي مي‌شود. از مزاياي ديگر اين سيستم گزارشگري مي‌توان به افزايش ويژگي کيفي مربوط بودن اطلاعات7 ، کاهش ميزان خطا در اطلاعات و دسترسي سريعتر و ارزانتر به اطلاعات اشاره نمود.
نظر به اهميت و فوايد قابل توجه اين سيستم گزارشگري است که رئيس کميسيون بورس اوراق بهادار آمريکا12 از آن بعنوان “گزارشگري (داده هاي) تعاملي” ياد کرده و آنرا به عنوان آينده گزارشگري مالي معرفي مي‌نمايد. نظر به اهميت و مزاياي اين نوع گزارشگري، کشورهاي متعددي در دنيا استفاده از XBRL را شروع نموده‌اند ( کشورهاي چين، اسپانيا، بلژيک، هلند، هند، ژاپن، انگلستان و آمريکا). علاوه بر اين ساير کشورها با تشکيل کارگروه‌هاي مربوطه، در حال پياده‌سازي و تهيه زيرساخت‌هاي بکارگيري آن هستند (استراليا، فرانسه، سوئد، فنلاند، امارات عربي). روند رو به رشد بکارگيري و استفاده از XBRL در دنيا نشانگر اينست که اين روش به عنوان آينده در گزارشگري مالي محسوب شده و چه بسا موجب کنار گذاشتن روش‌هاي موجود براي گزارشگري مالي گردد. از سوي ديگر، سياست‌هاي دولت ايران مبني بر توسعه بازار سرمايه از طريق اجراي اصل 44 قانون اساسي و تلاش در جهت جذب سرمايه‌هاي خارجي در بازار سرمايه کشور، نيازمند يک بازار کارا با سيستم‌هاي اطلاع‌رساني سريع، دقيق و قابل اتکاست. سيستم گزارشگري XBRLبه عنوان ابزار کاراي تهيه، تبادل و تحليل اطلاعات مالي در بازارهاي مهم سرمايه دنيا به شکل اجباري و يا اختياري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين سيستم گزارشگري مي‌تواند به تحقق سياست‌هاي دولت در امر تعامل با بازارهاي سرمايه دنيا و جذب سرمايه‌گذاران خارجي ممکن نمايد(سايت سرمايه گذاري غدير)13.
با توجه به اينکه هم اكنون شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات خود را به صورتPDF 14 در اختيار سهامداران قرار مي دهند و در صورتي كه يك سهام دار اطلاعات مالي سال هاي پيش را نياز داشته باشد بايد به طور جداگانه اقدام به باز كردن اطلاعيه ها كند درحاليکه XBRL اين امكان را فراهم مي كند كه اطلاعات به صورت يكجا در اختيار سهام داران قرار بگيرد كه از مزاياي اثبات شده XBRL به شمار مي رود و لذا چه بسا در آينده اي نزديک شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار نيز ملزم به استفاده از اين زبان گزارشگري جهت ارائه اطلاعات خود گردند15 .
بنا بر آنچه در بالا گفته شد محقق لازم دانست تا پژوهشي را درباره علل امتناع شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگيري زبان گزارشگري مالي توسعه پذيراز ديدگاه صاحبنظران حرفه اي ارائه دهد تا هم به بررسي فرضيه هاي خود پرداخته و هم به ارائه اطلاعات و پيشنهادات حرفه اي راجع به اين زبان گزارشگري به جامعه حسابداري ، حسابرسي و علمي کشور بپردازد .
3-1-تاريخچه مطالعاتي
زبان گزارشگري توسعه پذير براي اولين بار در آوريل سال 1998 توسط چارلز هافمن مطرح گرديد . وي در شرکت ويل و گريگوري16 ، 17XML را براي گزارشگري الکترونيکي اطلاعات مالي ( با ايجاد نمونه هاي صورتهاي مالي و برنامه هاي حسابرسي با استفاده از XML ) مورد استفاده قرار داد. او در همان سال رئيس شرکت هاي تک تسک فورس 18را در جريان قابليت استفاده از XML در گزارشگري مالي قرار داد و سرانجام در 31 دسامبر 98 مدل ايجاد شده توسط او و مارک ژِوِت کامل گرديد . در 15 ژانويه 1999 هافمن به همراه وِين هاردينگ اين نمونه را به هيأت مديره AICPA19 ارائه کرده و آنها را متقاعد کرد که XML در حرفه حسابداري حائز اهميت مي باشد . AICPA نيز خواستار طرح توجيهي براي گزارشات مالي مبتني بر XML شد که اين پروژه XFRML نام گرفت . در آگوست 1999 ، دوازده شرکت به کميته پشتيباني از اين طرح پيوستند . سرانجام اولين نشست کميته پشتيباني 20XFRML در تاريخ 14 اکتبر 1999 صورت گرفت و در 6 آوريل 2000 نام سازمان از XFRML به XBRL تغيير کرد (شفاعي و کاظمي ، 1388،ص25)6.
در سال 2000 انجمن حسابداران آمريکا پيشنهاد کرد کميته اي جهت نظارت بر بکارگيري استاندارد گزارشگري در شرکتها تشکيل گردد ، بر اين اساس اطلاعات برخي از شرکتها بصورت نمونه در قالب XBRL تهيه شد تا قابليت هاي آن مشخص شود . از دسامبر سال 2001 که زبان XBRL بصورت يک راهکار تازه پيشنهادي مطرح شد ، عملاً در امر گزارشگري مالي شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است . پس از پذيرش اوليه XBRL ، تلاش زيادي براي ايجاد رده بندي هاي عمومي تري از اطلاعات مالي براي استفاده در محيط اين ربان انجام شد تا اينکه در آوريل سال 2002 نخستين متن پيشنهادي براي استاندارد بين المللي حسابداري انتشار يافت . در دسامبر 2002 در بورس نيويورک 7 تصويب شد که از اين زبان استاندارد براي انتشار اطلاعات معاملات و همچنين براي دريافت گزارشات شرکتها استفاده شود و انطباق با آن از سال 2005 الزامي شود . استفاده از اين استاندارد در بورس نزدک8 نيز از سال 2004 بصورت رسمي آغاز گرديد.
در سند استراتژي توسعه بازار سرمايه آمريکا 21 براي سالهاي 2004 تا 2009 استفاده از داده هاي استاندارد ( برچسب زده يا نشان گذاري شده ) 22 مانند XBRL به عنوان يکي از بندهاي اساسي در نظر گرفته شده است . در اکتبر سال 2004 کميته بورس هاي اروپايي 23 تصويب کرد که از سال 2005 استفاده از فرمت استاندارد در انتشار گزارشات شرکتها اجباري شود . در اين راستا بودجه اي در کنسرسيوم اروپا برا]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.