می 14, 2021

پایان نامه ارشد رایگان درباره استاندارد، بورس اوراق بهادار، انتقال اطلاعات

1 min read
<![CDATA[]]>

در کشور چين بيش از 800 شرکت گزارشهاي مربوط به نيمه دوم سال 2005 خود را با استفاده از سرفصل حسابهاي XBRL ( که توسط بورس اوراق بهادار شانگهاي طراحي و ايجاد شده ) تنظيم کرده اند . نهاد بين المللي XBRL25 ضمن به رسميت شناختن سرفصل حسابهاي مورد استفاده جهت گزارشگري شرکتهاي در چين ، تأييد مي کند که اين طبقه بندي بر پايه استاندارد هاي XBRL بوده و زمينه ساز پيشرفت سريع چين در استفاده از اين زبان مي باشد .
امارات متحده عربي به عنوان اولين کشور در خاورميانه ، حوزه حقوقي موقتي را براي XBRL تحت سرپرستي بورس اوراق بهادار ابوظبي 26 ايجاد کرده است که انتظار مي رود اين حوزه حقوقي جديد ، طبقه بندي XBRL را براي پشتيباني از گزارشگيري مالي توسط XBRL و تحت استاندارد بين المللي حسابداري در شرکتهاي امارات متحده عربي بکار بندد .
بر اساس گزارش هاي دوره اي انجمن بين المللي مديران مالي 27 ، استفاده از XBRL را از رتبه نهم در سال 2006 به رتبه سوم در سال 2007 ارتقاء يافته و با افزايش کاربرد داوطلبانه توسط شرکتهاي مختلف ، گسترش اين زبان شتاب بيشتري را تجربه کرده است . در واقع دنياي مجازي اين استاندارد جديد که در سال 2008 حدود 60 هزار شرکت به آن پيوسته اند ، اهميت توسعه اين استاندارد را در کشورها نشان مي دهد (همان منبع ، ص27 )2.
4-1 اهميت پژوهش
اهميت موضوع از جوانب مختلفي قابل بررسي است . يکي الزاماتي است که رشد و گسترش فناوري اطلاعات باعث آن شده است . مثلاً با گسترش فناوري اطلاعات نحوء ثبت ، پردازش و گزارشگري مالي بطور اساسي تغيير کرده و پيرو آن حوزه حسابرسي نيز تغيير يافته است . و ديگر آنکه زبان گزارشگري مالي توسعه پذير، شرکتها و ساير ارائه دهندگان داده هاي مالي و گزارشات تجاري را قادر به خودکار کردن فعاليتهاي جمع آوري اطلاعات در زبان XBRL و تهيه انواع مختلف گزارشها با استفاده از زير مجموعه هاي گوناگون اطلاعات که مستلزم حداقل تلاش مي باشد ، مي نمايد . براي مثال قسمت تأمين مالي شرکت گزارشات داخلي مديريت و صورتهاي مالي ، مدارک مورد نياز ماليات و قوانين و گزارشات مانده حسابها براي اعتبار دهندگان را سريعتر و قابل اتکاتر تهيه مي نمايد . بجز انتقال اتوماتيک داده ها ، حذف فعاليتهاي زمانبر و خطاپذير ، امکان بررسي صحت اطلاعات توسط نرم افزار فراهم مي شود . واضح است که اهميت ديگر اين پژوهش در آنست که بدانيم XBRL بعنوان يکي از دستاوردهاي فناوري اطلاعاتي نقش بسيار حساسي در ارائه سريعتر و قابل اتکاتر اطلاعات براي شرکتها و يا ديگر ازائه دهندگان دارد . و همانطور که در بالا گفته شد XBRL با خودکار سازي فرايندهاي ورود ، پردازش و توزيع اطلاعات باعث اولاً کاهش بهاي توليد اطلاعات و ثانياً جلوگيري از فعاليتهاي پر زحمت و مستعد اشتباه ورود دستي ، ورود مجدد و … مي گردد . از طرف ديگر شاهد پذيرش اين زبان گزارشگري با رشد فزاينده اي در سطح بين المللي هستيم که با توجه به نزديکتر شدن ارتباط بين کشورها و مسائلي که تجارت جهاني در پي خواهد داشت لزوم آشنايي با XBRL و حسابرسي آن بيشتر عيان مي گردد . به ويژه براي شرکتهاي حسابرسي که آيا بدون آشنايي با XBRL و حسابرسي آن3 اصلاً قادر به رقابت و بقاء خواهند بود يا خير (فريور ليلان ،1386،ص10)4.
با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر مي رسد آشنايي با XBRL از اهميت بالايي بويژه در آينده نزديک ، در کشور ايران برخوردار خواهد بود ، لذا لازم است تا جامعه حسابداري و حسابرسي ايران با اين مهم آشنا شوند تا موجب شناسايي عوامل موثر در ايجاد و گسترش آن گردد .
5-1 اهداف تحقيق
اين پژوهش به دنبال يافتن دلايلي است که موجب مي شود بر خلاف مزايايي که بکارگيري زبان گزارشگري مالي توسعه پذبر دارد ، در کشور ايران چندان مورد توجه نباشد . بدين منظور تلاش مي نمايد تا به اهداف ذيل دست يابد :
1- شناسايي موانع بکارگيري زبان گزارشگري مالي توسعه پذير و ارائه پيشنهادات و راهکارهايي جهت رفع موانع موجود
2- روشن شدن برخي از جوانب نظري موضوع تا بعضي از دلايلي که از ديدگاه نظري سبب عدم استفاده از XBRL ميگردد ، شناسايي و مورد بررسي قرار گيرد
3- آشنايي با ساختار و کاربردهاي XBRL و تشريح نحوه عملکرد آن
4- بررسي مزايا و معايب XBRL
6-1 مدل مفهومي تحقيق
روابط بين متغيرها
3-3-2 XML يک ساختار جديد براي اسناد در وب
امروزه بسياري از معاملات B2B55 (واحد تجاري با واحد تجاري) ، 56B2C (واحد تجاري با مشتري)، 57P2P (شخص با شخص) ، مستلزم مبادله اطلاعات با اينترنت مي باشد .
در حقيقت اجازه داشتن تهيه کنندگان اطلاعات در توزيع آسان و ارزان اسناد الکترونيکي با اينترنت باعث رشد نجومي وب شده است . امروزه بسياري از اسناد در وب بوسيله زبان نشانه گذاري فرامتن HTML ذخيره و انتقال مي يابند. زبان نشانه گذاري فرامتن HTML زبان ساده اي است که جهت عمليات فرامتن و تصويري براي اينترنت ايجاد شده است .
در حاليکه همانطوريکه اسناد در وب گسترده تر و پيچيده تر مي شوند ، تهيه کنندگان اطلاعات در بکارگيري زبان نشانه گذاري فرامتن HTML بعلت فقدان قابليت توسعه ، ساختار و کنترل دادهها با محدوديتهايي مواجه شده اند . اين محدوديتها زبان نشانه گذاري فرامتن HTML را در تبديل شدن به يک شيوه مبادله اطلاعات جهاني باز مي دارد . همانطور که در بالا گفته شد زبان نشانه گذاري فرامتن HTML مبتني بر SGML مي باشد و بعلت پيچيدگي و پر هزينه بودن و براي غلبه بر اين محدوديتها و بسط فناوري وب XML ايجاد شده است که بوسيله جان بوزاک 58 در سال 1996 تعريف شده است و در سال 1998 بوسيله W3C بعنوان يک استاندارد پذيرفته شد .
در مقايسه با زبان نشانه گذاري فرامتن HTML که جهت ارائه داده ها ايجاد شده است و بر نمايش آنها متمرکز است ، XML زبان نشانه گذاري توسعه پذير جهت ايجاد ساختار و اعتباردهي محتواي اسناد طراحي شده است . زبان نشانه گذاري توسعه پذير XML نه فقط محدوديتهاي HTML را ندارد بلکه اعلان دقيقتر محتوي و مبادله اثربخش تر و کاراتر اطلاعات و جستجوي معني دار و نتيجه دار را نيز در بردارد . زبان نشانه گذاري توسعه پذير XML شامل داده هاي خود توضيحي با يک سند مي باشد . بنابراين ، مي تواند براي مبادله اطلاعات تجاري در سطح جهاني با اينترنت مورد استفاده قرار گيرد .
4-3-2 پايه زبان نشانه گذاري توسعه پذير XML
XML يا زبان نشانه گذاري توسعه پذير در کل مربوط به ايجاد يک روش جهاني هم براي تکميل و هم ارائه داده ها مي باشد . ابتداد داده ها نشانه گذاري مي شوند يا بوسيله عناوين زبان نشانه گذاري توسعه پذيرXML عنوان بندي مي شوند ، سپس مي توان داده ها را در روشهاي مختلفي مورد استفاده قرار داد .
5-3-2 قابليت ها و محدوديتهاي XML
توانايي هاي XML عبارتند از :
* XML يک زير مجموعه از SGML بوده و بسيار قوي و انعطاف پذير است .
* XML از زبان برنامه نويسي و ابزار برنامه نويسي مستقل است که اين مسئله امکان کار با اطلاعات مختلف را به آن مي دهد .
* XML به صنايع مختلف اجازه مي دهد تا زبان نشانه گذاري خاص خود را توسعه دهند که در نتيجه به شکل کاراتر و موثرتري نيازهاي آنها را تأمين نمايد .
* نوشتن ، تفسير و بکارگيري در XML نسبتاً مخاطب مدار59 است .
* XML را مي توان براي انسانها نيز قابل خواندن کرد .
* XML توسط W3C حمايت شده و مالکيت آن به عموم تعلق دارد . اين پذيرش عمومي در حوزه مالي مي تواند منجر به انتقال بي عيب و نقص اطلاعات بين بانکها ، موسسات مالي و … شود .
محدوديتهاي XML
* استانداردهاي XML مي بايست با تمام طرفهايي که در مبادله اطلاعات درگير هستند ، مطابقت داشته باشند ( طرفهاي داد و ستد اطلاعات از لحاظ تکنولوژيکي خود را با XML تطبيق دهند).
* استانداردهاي XML که ايجاد شده اند نيازمند نگهداري و مديريت مداوم هستند .
* XML مي تواند همانند HTML تکه تکه شده و با مشکلات ناسازگاري مواجه شود .
* XML براي شکل دهي قواعد دقيق و کاملي دارد و بنابراين هزينه هاي ايجاد بالايي دارد .
* XML اضافي را به انتقال اطلاعات اضافه مي کند .
* هزينه هايي هم راجع به تبديل اطلاعات ،آموزش و استفاده از XML وجود دارد که بستگي به ميزان پذيرش جهاني XML دارد .
* استفاده از XML سبب ايجاد تغييرات اساسي در روند کاري شرکتها شده و چه بسا باعث مشکلاتي از نوع مقاومت در برابر تغييرات گردد .
* انتظارات زيادي ( غير واقعي ) از XML ممکن است منجر به سرخوردگي و پس زدن XML توسط گروههاي صنعتي گردد ( دِشموخ ، 2006،ص62 )60 .
4-2 مفهوم حوزه61 در XBRL
1-4-2سازمان بين المللي XBRL62
سازمان بين‌المللي XBRL يک سازمان غير دولتي غير انتفاعي بوده که متشکل از حدود 550 سازمان دولتي، موسسه و شرکت‌هاي بزرگ از سراسر دنيا مي‌باشد. مقر اين سازمان در آمريکا مي‌باشد. اين سازمان با هدف معرفي، گسترش و آموزش XBRL در سراسر دنيا و همچنين تدوين واژه‌نامه63 بين‌المللي تشکيل گرديده است. در سال 2008 بيش از 23 کشور عضويت اين سازمان را دارا مي‌باشند. نکته قابل توجه در مورد اعضاء اين سازمان اينست که علاوه بر کشورهاي بزرگ صنعتي، کشورهاي در حال توسعه نظير لهستان، آفريقاي جنوبي و امارت متحده عربي نيز در اين سازمان داراي حوزه ملي مي‌باشند. اين سازمان قوياً همه کشورها را به داشتن حوزه ملي تشويق مي‌نمايد بدليل اينکه تجربه نشان مي‌دهد که اين حوزه‌ها نقش بسيار مهمي در تدوين، راه‌اندازي و گسترش بکارگيري XBRL در آن کشور بعهده دارند (شفاعي و کاظمي ،1388،ص65)4.
2-4-2تعريف حوزه5
حوزه XBRL يک واحد حقوقي ملي (محلي) است که مسئوليت اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي، تدوين واژه‌نامه و بکارگيري XBRL را در محدوده جغرافيائي حوزه بعهده دارد. يک حوزه معمولا مربوط به يک کشور يا سازمان بين‌المللي (به طور مثال هيات تدوين استانداردهاي بين‌المللي حسابداري) است ولي در موارد معدود، برخي کشورها که داراي ويژگي‌هاي مشترکي بوده (زبان، فرهنگ و يا ساختار اقتصادي)، مي‌توانند يک حوزه بين‌المللي تعريف نمايند. به عنوان مثال، کشورهاي اسپانيولي زبان داراي حوزه6 هستند.
حوزه ملي XBRL مسئوليت گسترش آگاهي عمومي نسبت به مزاياي اين نوع گزارشگري را از طريق برگزاري همايش، کنفرانس، راه‌اندازي پروژه هاي XBRL آزمايشي و تدوين واژه‌نامه ملي براساس استانداردهاي حسابداري ملي و يا بين‌المللي بعهده دارد. اين حوزه همچنين نقش مهمي در امر آموزش، بازاريابي و تشريح ابعاد و مزاياي گزارشگري XBRL براي موسسات دولتي بويژه مقامات مالياتي دارد.
3-4-2 اهداف]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.