ژانویه 21, 2021

پایان نامه ارشد رشته الهیات هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه


تکه ای از متن پایان نامه :


دست لطف وحمایت خدا ویاری فرشتگان را در وجود خود لمس می کنند وبا چنین اندیشه ای هم وغم از آنها برطرف می گردد؛ فرهنگ جامعه غنی  وسالم می گردد. اگر این طور نباشد هرکس از یاد خدا وآنچه که مربوط به ایمان به غیب می باشد؛ روی گردان گردد زندگی سخت و تنگی خواهد داشت.[1]


2-6-1-2. رفتار به عدالت


عدالت بسیار شریف می باشد،[2]  ترازوی خداوندی می باشد که در میان خلق و برای اقامه ی حق قرار داده می باشد.[3] وتدبیری می باشد برای عموم مردم که به جلب رضایت و خشنودی یکدیگر منجر می گردد، لذا رفتار به عدالت محبوب ترین کارها وهنجارهابه شمار می آید.[4]


از دیدگاه اسلام مفهوم عدالت ازگستردگی وسیعی برخوردار می باشد .از مطالعه مجموعه سخنان حضرت علی علیه السلام حداقل برای عدالت سه مفهوم برداشت می گردد. 1-به معنای مساوات و رفع تبعیض و 2- به معنای رعایت حقوق و در بخشی دیگر از روایات 3-به معنای وضع بایسته و رعایت شایستگی ها به کار می رود. [5]


به عبارتی عدالت قانونی عام و کلی می باشد، که همه ی اجتماع را در بر می گیرد.


لذا  عدالت برای غنی سازی فرهنگ جامعه وتشکیل حکومت دینی[6]  لازم می باشد.  اجرای عدالت در میان توده های مختلف جامعه، عامل استواری افراد  می گردد.[7] جامعه ی متعادلی به وجود  می آوردکه با تمام اصناف و اقشار جامعه به طور یکسان برخورد می گردد، اعتبار منزلت و موقعیت اجتماعی، قدرت وثروت در جایگاه خود بوده ، بشر ها هنجار گریز نمی گردند،بلکه با  الفت و همسازی در کارها وفعالیتهای خود” پابرجا “می مانند.[8]


2-از طرفی با در نظر داشتن تغییرات زمانی، بشر متعادل به صورت افراطی همه ی گذشته را نفی نمی کند و با پافشاری، به نقض آنهانمی پردازد، بلکه تنها سنتهای شایسته وصالحه را حفظ می نماید. « لاتنقص سنه صالحه »[9]


3- به اقتضای حکمت خداوند، که به کسی ستم نمی کند.[10] خداوند نیازهای تمام عصر و دوران ها را در نظر گرفته می باشد.


غفلت و ناآگاهی از این حقیقت، بشر را دچار ضعف ایمان، سستی در پایبندی به دستورات دین می کند و این سرپیچی سبب می گردد که شیطان قرین و همنشین او گردد و زندگی سخت و نکبت باری همراه  او باشد. [11]


[1] سوره طه، آیه 124


[2]نهج البلاغه، حکمت 437


[3]آمدی« توضیح غررالحکم، ج 2، ص 508. «ان العدل میزان الله سبحانه الذی وضعه فی الخلق و نصبه لاقامه الحق… »


[4]نهج البلاغه ، نامه 53  ، بایستی محبوب ترین کارها در نزد تو، کارهایی باشد که با میانه روی سازگارتر بود و با عدالت دمسازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد


[5] مطهری، مرتضی« سیری در سیره ائمه اطهار (ع)» شهید مطهری با در نظر داشتن روایات می نویسد: «عدالت عبارت می باشد از اینکه آن استحقاق و آن حقی که بشر به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیتش به دست آورده می باشد، به او داده گردد. پس عدالت نقطه مقابل ظلم و تبعیض می باشد.»، 226 قم ، انتظارات صدرا، چاپ 21، 1380. ص 229


[6]اصول کافی، ج 8، ص 32. امام علی علیه السلام:« حکومت اسلامی، حکومتی می باشد که به هیچ کس در آن ستم نرود، نه مسلمان ، و نه غیر مسلمان.»


[7]غررالحکم، ج1، ص203.«العدل قوام البریه »


[8]غررالحکم، ج 12، ص 94«من عدل تمکن».


[9]نهج البلاغه ، نامه 53


[10] سوره یونس ، آیه 44 ، « ¨bÎ)©!$#ŸwãNÎ=ôàtƒ}¨$¨Y9$#$«ø‹x©£`Å3»s9ur}¨$¨Z9$#öNåk|¦àÿRr&tbqãKÎ=ôàtƒ  » به راستی خدا هیچ ستمی به مردم نمی کند، بلکه مردم بر خود ستم می کنند.»


[11] سوره ی زخرف ، آیه 36.


هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه91برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.