ژانویه 20, 2021

پایان نامه ارشد هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه


تکه ای از متن پایان نامه :


انگاری شده اند اما نقاط ضعفی هم دیده می گردد که در ادامه مطالعه خواهد گردید.طبق اصل چهارم قانون اساسی ،تمامی قوانین و مقررات بایستی بر پایه و چارچوب موازین اسلامی باشد،بنا براین هدف خاص جرم انگاری اینگونه جرایم در حیطه منافی عفت و اخلاق و صیانت جامعه از بی بند و باری ها و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی آن عنوان نمود ،بدیهی می باشد در این راستا عرف تأثیر تعیین و تبیین موضوع را دارد.


3-1-2 جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه:


همانگونه که توضیح داده گردید باتوجه به رشد روزافزون فضای مجازی و عدم بهره گیری صحیح به دلیل نبودآموزشهای کافی جهت بهره گیری از این محیط و با در نظر گرفتن اینکه در قوانین ایران به صراحت عنوان هرزه نگاری قید نشده لذا قضات با بهره گیری از تفسیر نظر مراجع و بعضی از قوانین که به نوعی خلاف عفتو اخلاق عمومی بوده اند به جرم انگاری آن اقدام نموده اند که این نقیصه بایستی به طور روشن و صریح با عنوان مخصوص این جرم ، جرم انگاری گردد.


 


3-1-3 مطالعه و نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری:


با در نظر داشتن آنکه نظام حاکم در کشور ما جمهوری اسلامی می باشد و از آنجا که سیستم قانونگذاری ما طوری می باشد که بایستی قوانین منطبق با شرع مقدس اسلامی باشند و هیچ نهاد یا شخصی حق ندارد قوانینی وضع کند که با احکام نورانی اسلام در تضاد باشد لذا در موضوع مطالعه جرائم صوتی وتصویری آغاز بایستی جایگاه این جرائم را در فقه اسلامی مورد بحث و مطالعه قرار دهیم به عبارت دیگر از دید فقهی به این جرائم نگریسته و نظر فقه اسلام را در این خصوص بدانیم. چه اینکه رشته ی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی اکثراً از فقه اسلامی سر چشمه میگیرد از طرف دیگر ما حق نداریم قوانینی را وضع و یا حتی اجرا کنیم.


که با احکام در تعارض و تضاد باشند و لذا پر واضح می باشد که وقتی می خواهیم جرمی را مطالعه کنیم ابتدااز دیدگاه شرع اسلام آن جرم را به طور کامل مطالعه کرده و نظر شرع مقدس اسلام را در این خصوص در یافته و سپس به متون قانونی در خصوص آن جرائم بپردازیم چه اینکه اگر در قوانین اسلام فعل یا ترک فعل حلال ذکر گردیده باشد در ایران قانونگذار حق ندارد آن حلال خداوند را حرام اعلام کرده و آنرا جرم بداند و درصدر اصل 91 قانون اساسی چنین آمده

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه92برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.