می 14, 2021

پایان نامه ارشد هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه


تکه ای از متن پایان نامه :


بیندیشد و چگونه رفتار کند. و به همین دلیل هر کس کوشش می‌کند رفتار خود را با هنجارهای اجتماعی سازگار نماید تا جامعه او را به عضویت خود بپذیرد.[1]


قوانین، طرز لباس پوشیدن، مقررات رسمی و اداری، احکام فقهی و شرعی، برنامه تحصیلی، قواعد ورزش‌ها و بازی‌ها، آداب و رسوم و نظایر آن مانند هنجارهای جامعه محسوب می‌شوند.[2]


هنجار به‌عنوان شیوه تنظیم اجتماعی از زمان دورکیم تا به حال مورد توجه جامعه‌شناسان بوده می باشد. با این حال تاریخ مفهوم هنجار، به زمانی برمی‌گردد که بشر‌ها به ثبت و ضبط رفتارهای خود پرداختند و این مفهوم در تحلیل‌های فلسفی و اخلاقی مورد توجه قرار گرفت، هرچند که واژه هنجار، از نظر مفهوم‌سازی، جدید به‌شمار می‌رود.[3]


ابن مقصود نیز سنت را این گونه معنا می کند: سنت به معنای صورت و آن قسمت از چهره می باشد که به تو رو می کند . سنت خدا ، یعنی احکام و امر و نهی او و سنت به معنای سیره و روش ( نیز آمده می باشد ) خواه پسندیده باشد و خواه ناپسند. در حدیث کلمه سنت و مشتقات آن فراوان تکرار شده و معنای اصلی آن راه و روش وسیره می باشد.[4]


با در نظر داشتن آن چیز که اظهار گردید به نظر می رسد، سنت به معنای راه و روش مستمر می باشد و پسندیده بودن یا ناپسند بودن آن نیاز به قرینه دارد، چنان که در بعضی از روایات معصومین علیهم السلام نیز مشهود می باشد.


حضرت علی، علیه السلام، در نامه ای به مالک اشتر، اشاره به سنتهای پسندیده و راه وروشهای خوب گذشتگان می نمایند.[5]


 


سنت در معنای نیکوترین کارها نیزآمده:« نیکوترین کارها سنتی می باشد که سالیانی بر آن گذشته و درستی آن ثابت شده باشد و بدترین کارها آن می باشد که تازه پیدا شده و آینده آن روشن نیست .»[6]


معنای اصطلاحی سنت:«سنت» در اصطلاح علوم مختلف ، تعاریف گوناگونی دارد که در این قسمت به بعضی از آنها اشاره خواهد گردید.


الف) سنت در اصطلاح متکلمان و فقها:متکلمان و فقها، «سنت» را در دو معنا به کار می برند که عبارتند از :


فعل مستحب و مندوب  : هر عملی که انجام آن ، نزد شارع مقدس ، از ترک آن بهتر و مناسب تر باشد ، استحباب دارد و سنت می باشد.[7]


سنت در مقابل بدعت : هر چیزی که با اصول شریعت مخالف باشد بدعت گویند و در مقابل آن « سنت » قرار دارد و به معنای تمامی احکام و اعمالی می باشد که به گونه ای با اصول شریعت وابستگی دارند. [8]


[1] فرجاد، محمدحسین؛ «آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی انحرافات»، بی‌جا، بدر، 1374، چاپ ششم، ص12-11.


[2]  همان، ص19 و محسنی، منوچهر؛« جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی»، تهران، طهوری، 1386، ص30


[3] محسنی، منوچهر؛ پیشین، ص31.


[4] ابن مقصود،« لسان العرب» ج 6، ص 398، تصحیح امین محمد عبدالوهاب محمد الصادق العبیدی، موسسه التاریخ العربی، 1416ق.


[5] نهج البلاغه دشتی، نامه 53 «و لا تنقض سنه صالحه اقدام بها صدور هذه ا لامه و اجتمعت بها الالفه، و صلحت علیها الرعیه و لا تحدثن سنه تضربشی ء من ماضی تلک السنن فیکون الاجر لمن سنها و الوزر علیک بما نقضت منها؛آداب پسندیده ای را که بزرگان این امت به آن اقدام کردند، وملت اسلام با آن پیوند خورده، ورعیت با آن اصلاح شدندبر هم مزن، وآدابی که به به سنتهای خوب گذشته زیان وارد می کند پدید نیاور،که پاداش برای آورنده سنت، وکیفر آن برای تو باشد که آنها در هم شکستی. »


[6] نهج البلاغه دشتی، خطبه 145


[7] مراد خانی ، احمد ، «سنت های اجتماعی الهی در قرآن »، قم ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، 1386 ، ص 87 , 88.


[8] ر.ک : همان ، ص 88


هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه91برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.