پایان نامه با موضوع نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

پایان نامه حقوق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

تکه ای از متن پایان نامه :

اگر خداوند از روی خشم مرا از درگاه خود براند امیدم را از دست نمی‌دهم و روان بزرگان را شفیع قرار می‌دهم تا خدا رویش را به من بازگرداند.

به قهر ار براند از درم   روان بزرگان شفیع آورم

3815/191

این بشر خیال نکن از آن دری که خداوند هیچگاه آن را نبسته و همیشه باز بوده کسی ناامید بازگردد ودست نیاز او را باز گرداند.

ندانست در بارگاه غنی   که بیچارگی به ز کبر و منی

2059/118

در آستان خداوند نیازمندی و اظهار عجز و بندگی کردن بهتر از این می باشد که اطاعت کردی خود را بزرگ برشمری و آگاه باش که در درگاه او خودبینی و غرور پذیرفته نیست و ارزشی ندارد.

بر این آستان عجز و مسکینیت   به از طاعت و خویشتن بینیت
چو خود را ز نیکان شمردی بدی   نمی‌گنجد اندر خدایی خودی

2062-2061/118

اگر ارادت و بندگی خداوند را فرا راه خود قرار ندهی به سعادت نمی‌رسی و به آن که با خدمت و اطاعت و بندگی کردن می‌توان به این سعادت رسید.

ارادت نداری سعادت مجوی   به چوگان خدمت توان برد گوی

2317/128

اگر می خواهی در درگاه خداوند به  پایگاه و مقام برسی متواضع و فروتن باش.

چو خواهی که در قدر والا رسی   ز شیب تواضع به بالا رسی

2347/129

نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات : نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

]]>