آوریل 14, 2021

پایان نامه با واژگان کلیدی استاندارد، نرم افزار، واژه نامه

1 min read
<![CDATA[]]>

استفاده کنندگان همچنين مي توانند سوالات شرطي متعددي طرح نمايند . طراحي و ترسيم نمودارهاي متفاوت بر اساس اطلاعات حال ، گذشته و برنامه هاي آينده و مقايسه اين نمودارها بر اساس روشهاي مشخص شده با شرکتهاي مشابه از ديگر قابليت هاي XBRL مي باشد . در اين ابزار مي توان اطلاعات دريافتي را بر اساس هر زبان ، هر نوع واحد پولي و حتي هر يک از قواعد حسابداري (مثلاً استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي يا اصول پذيرفته شده حسابداري ايلات متحده) بررسي کرده و پاسخ هاي فوري و مجازي خود را بدست آورد .
قابليت قالب بندي اطلاعات در XBRL موجب بهره مندي استفاده کنندگان براي مقاصد درون سازماني و برون سازماني ( مثلاً توسط مديران مالي ، مشتريان ، سازمانهاي غير دولتي و البته حسابرسان ) خواهد شد . در واقع XBRL دنياي جديد . کم هزينه اي را از طريق دسترسي به اطلاعات بصورت يکسان براي توليدکنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات به نمايش مي گذارد . شبکه هاي حسابرسي بر اين باورند که شرکتهاي پذيرنده XBRL ، در طول زمان شاهد صرفه جويي هاي چشمگيري در هزينه هاي حسابرسي (داخلي و مستقل) خود خواهند بود . بر اين اساس مهم ترين دستاوردهاي XBRL را مي توان در موارد ذيل خلاصه کرد ( شفاعي و کاظمي، 1388،ص21-19 )2:
* امکان انتقال اطلاعات به شکل زنده 3
* امکان دستکاري ارقام توسط کاربر
* استفاده از رده بندي واحد اطلاعاتي و حذف مشکلات مفاهيم اطلاعاتي
* افزايش قابليت مقايسه گزارشهاي مالي
* دسترسي سريع به انواع اطلاعات موجود در طبقه بندي تعريف شده
* امکان ذخيره سازي داده ها توسط دريافت کننده و انجام عمليات محاسباتي بعدي روي آنها
* امکان داد و ستد اطلاعات مالي بين سيستمهاي مختلف
امکان استفاده از نرم افزارهاي هوشمند تحليل گر مالي مبتني بر دريافت مستقيم اطلاعات از شرکتها
انجمن حسابداران خبره آمريکا1 قابليت هاي زير را براي XBRL در جهت کمک به استفاده کنندگان بيان داشته است .
1- صورتهاي مالي
صورتهاي مالي در فرمت XBRL امکان ارتباط بين صورتهاي مالي و متون قانوني (استاندارد ها) مرتبط ، داشتن اطلاعات جزئي تر و بررسي نظر حسابرس را مي دهد . و يک حسابرس هم به شکلي آسانتر مي تواند صورتهاي مالي را بررسي کند .
2- تحليل مالي
XBRL مي تواند براي گزارشگري مالي عمومي و مقايسه اطلاعات مالي يک موسسه با موسسه ديگر بکار گرفته شود . در XBRL مفاهيم مالي که در شرکتهاي مختلف با عناوين مختلف شناخته مي شوند ولي مفهومي يکسان دارند از طريق واژه نامه جهاني ( يگانه ) قابل مقايسه هستند . ( مثلاً ممکن است وجه نقد خالص در يک شرکت به اسم وجه نقد و در شرکت ديگر به اسم وجه نقد و معادل آن شناخته شوند ولي با توجه به واژه نامه XBRL اين دو يکي و قابل مقايسه هستند )
3- استخراج اطلاعات مالي
XBRL استخراج اطلاعات از صورتهاي مالي و وارد کردن آن به درون يک مدل ( مثل کاربرگ اکسل ) را آسان مي کند .
4- حسابرسي و خدمات اطمينان بخشي
اگر تمام نرم افزارهاي حسابداري در فرمت واحد از XBRL باشند استخراج اطلاعات و استفاده از آنها در حسابرسي صورتهاي مالي بسيار ساده تر خواهد بود (هورت ،2008،ص93)2.
2-12-2 معايب XBRL
اگرچه XBRL مزاياي چشمگيري دارد ، داراي محدوديتهايي نيز مي باشد . اول اينکه مهم است بدانيم که XBRL عناوين را براي صورتهاي مالي قراردادي تهيه مي کند و شيوه هاي ديگر ارائه داده هاي مالي مثل فرمولها ، نمودارها ، جداول و مشابه اينها بيان نمي کند . در حقيقت XBRL براي ارائه آسان اطلاعات براي استفاده شخصي ( استفاده کننده ) طراحي نشده است . هدف آن در اصل ارتقاء کارايي در فرآيند انتقال و ذخيره داده ها مي باشد . بسياري از افراد حرفه اي حسابداري و استفاده کنندگان از اطلاعات مالي معتقدند که محتواي صورتهاي مالي کنوني بطور کامل با انتظارات استفاده کنندگان سازگار نيست بدليل اينکه شکل گزارشگري صورتهاي مالي قراردادي شايد نيازهاي استفاده کنندگان را که انواع مختلفي از اشکال صوتي و تصويري و يا چن بعدي عددي و نمايش گرافيکي را ترجيح مي دهند ، برطرف نکند . XBRL يک شکل استاندارد براي چندين نمايش ، بجاي تمرکز بر محتواي اطلاعات صورتهاي مالي قراردادي ندارد .
دوم اينکه ، XBRL اکنون کيفيت اطلاعات را بيان نمي کند ، براي مثال ، آيا داده هاي نشانه گذاري شده در XBRL قابل اتکا هستند يا خير . با توجه به تعدد واژه نامه هاي ايجاد شده براي XBRL امکان بروز اشتباهات در انتخاب و بکارگيري عناوين يا نشانه هاي گروهبندي هاي XBRL افزايش يافته است .
همچنين اطلاعات در وب ( شبکه ) مي توانند به آساني ايجاد شده يا تغيير يابند و منبع (منبع اين عمال) پنهان بماند ، سوالات زيادي در مورد قابليت اطمينان شبکه براي اطلاعات ارائه شده در اينترنت مثل اطلاعاتي که به شکل XBRL هستند بوجود آمده است .
سوم اينکه : XBRL اکنون گزارش حسابرسان را بعنوان قسمتي از مجموعه صورتهاي مالي بعنوان يک کل در نظر مي گيرد . XBRL جهت گزارش حسابرسي براي يک صورت مالي خاص و يا يک قلم خاص از يک صورت مالي و يا کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشات مالي ، ايجاد نشده است (فريور ليلان ،1386،ص55)1.
13-2 عوامل توجيه کننده تقاضا براي XBRL
در دهه اخير مشکلاتي که در سيستم هاي کامپيوتري ايجاد شده است نگراني هاي زيادي را براي استفاده کنندگان در عرصه تجارت ايجاد کرده است .
سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا در قرن جديد مي توان به اطلاعات ارائه شده با ابزارهاي IT132 و ICT تکيه نمود ؟ با توجه به بروز رسوايي هاي مالي در بازارهاي سهام و شرکت هايي همچون اِنرون133 ، وردکام134 و شرکتهاي ديگر در سال 2002 و همچنين کاهش شديد قيمت سهام شرکتهاي تکنولوژيکي در سال 2001 ، اذهان عمومي در اقتصاد جهاني به اين موضوع معطوف گرديده که آيا مي توان در قالب سيستم گزارشگري مالي و عرضه اطلاعات در زنجيره تجاري ، چاره اي براي اين موضوع انديشيد ؟
عوامل ياد شده سبب گرديد تا تلاش براي پاسخگويي و شفافيت اطلاعات مالي و سرعت بخشي و صحت آن شتاب گيرد که بهبود سيستم حاکميت شرکتي و تدوين قوانين و مقررات الزام آور در اين خصوص توسط نهادهاي قانوني از جمله فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه بوده است . براساس اين قوانين جديد مسئوليت شرکت ها براي افشاء اطلاعات در گزارشگري مالي بسيار زياد گرديده و از حساسيت خاصي در ابعاد اجتماعي برخوردار شده براي اين منظور تقويت کنترل هاي داخلي در راستاي تحقق بخشي به مسئوليت هاي مورد نظر ، مورد توجه قرار گرفته است و فشار بيشتري روي شرکتها اعمال گرديده تا اطلاعات به موقع و تفصيلي به ذينفعان در بازارهاي مالي ارائه کنند . مطالعات انجام شده نشان داده است که سيستم هاي موجود نمي تواند پاسخگو و برآورد کننده تقاضاها و نيازها در قالب الزامات و قوانين جديد باشد . و در اين راستا زبان XBRL به عنوان مدلي جهت برآورده ساختن اين نيازهاي اطلاعاتي و گزارشگري مالي مناسب مي باشد (جان اَ راک ، 2006 ، ص18)135 .
14-2 چه اشخاصي از XBRL استفاده خواهند کرد ؟
انتظار مي رود XBRL مزاياي قابل توجهي براي همه کساني که در زنجيره تأمين اطلاعات تجاري مشارکت دارند ، ايجاد نمايد . هرچند بايستي اينها مربوط به بخش خدمات مالي شرکتها باشدکه به آنها نقش دوگانه اي هم به عنوان تأمين کننده اطلاعات مالي ( مانند صورتهاي مالي ، گزارشهاي قانوني ، اعاده ماليات ، گزارشهاي مديريت ، گزارشهاي ريسک ) و هم به عنوان استفاده کننده از اطلاعات مالي ( مانند تجزيه و تحليل اعتبار ، مديريت سرمايه گذاري ) داده است . نمونه اي از کاربرد بالقوه XBRL شامل موارد زير است :
* تهيه صورتهاي مالي طبق قانون و براي ساير اهداف
* تلفيق خودکار شرکتهاي تابعه ، اگرچه سيستم هاي اصلي آنها مانعه الجمع باشد
* گزارشهاي مديريت شامل گزارشهاي روزانه مديريت ( مانند عملکرد حسابهاي سود و زيان ) و گزارشهاي مديريت ريسک
* تجزيه و تحليل اطلاعات مالي ( مانند بررسي حقوق صاحبان سهام ) و سرمايه گذاري مديريت
* تأييد و کنترل اعتبار
* نگهداري آئين نامه ها و دستور العمل هاي معتبر مانند استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و آئين نامه هاي قانوني ( شاه ويسي و همکاران ، 1388 ،ص96)1.
15-2 پيش نيازهاي پياده سازي XBRL
بکارگيري نوآوري ترکيبي از تأثيرات کشش و فشار است . والف2 (2004) چنين بحث مي کند که بکارگيري نوآوري پيچيده و وابسته به محيط بکارگيري است . عوامل محيطي و سازماني به مانند فن آوري و عوامل مرتبط به نوآوري نقشي مهم را ايفا مي کند . طبق نظر تورناتزکي و فلشر 3 زمينه محيطي شامل حوزه هايي است که سازمان هاي اجرا کننده در آن به کسب و کار مشغولند و عبارت است از صنعت ، رقبا ، قوانين ، و روابط با دولت. محيط سازماني شامل ويژگيهايي مثل کيفيت و در دسترس بودن نيروي انساني ، مهيا بودن منابع مالي و ساختارهاي مديريتي است . همچنين برخي از مهمترين متغيرهاي عامل فن آوري عبارتند از : مزايا و هزينه هاي ادراکي به کارگيري و مشکلات يکپارچگي نوآوري در سازمان .
1-15-2 عوامل محيطي
ادبيات موضوع بکارگيري نوآوري چندين عامل محيطي که بر تصميم هاي پياده سازي تأثير دارد را مشخص نموده است . طبق نظر تيد و همکاران عوامل حياتي براي پياده سازي موفقيت آميز نوآوري شامل قابليت سازمان ها در پيش بيني و پاسخگويي به تغييرات بازار و صنعت است . فشارهاي خارجي مثل رقابت ، جهاني شدن و پيشنهادهاي ارزش مشتري جديد مي تواند بر بکارگيري نوآوري موثر باشد .
با استفاده از مورد کاوي بکارگيري بانکداري اينترنتي در ميان مشتريان شرکتي در تايلند ، روچاناکيتومناي و اسپيسي136 چنين نتيجه گرفتند که ابعاد فرهنگي مي تواند اثري معني دار بر بکارگيري نوآوري داشته باشد . همچنين مباحث قانوني شامل حريم خصوصي و اعتبار سنجي عوامل عمده ديگري هستند که از نوآوري هاي مرتبط با اينترنت نشأت مي گيرند .
لاوسون و همکارانش137 با مطالعه بر روي شرکت هاي کوچک و متوسط استراليايي دريافتند که ارتباطات با انجمن هاي دولتي و صنعتي از طريق افزايش آگاهي ، آموزش و بودجه نقشي حياتي در بکارگيري نوآوري دارد. سيمپسون و دوچرتي نيز در انگلستان نتايج مشابهي نسبت به محيط استراليايي تجربه کردند . ولي نتيجه گرفتند که اگر چه نقش دولت و انجمن هاي صنعتي ضروري هستند ولي براي موفقيت بکارگيري اين نوآوري کافي نيستند .
2-15-2 عوامل سازماني
عوامل سازماني نقشي مهم در پياده سازي يک نوآوري دارند . به طور مثال ، رابطه مثبتي بين دانش کارکنان و]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.