می 14, 2021

پایان نامه با واژگان کلیدی واژه نامه، نرم افزار، حسابرسان مستقل

1 min read
<![CDATA[]]>

يکي ديگر از چالش هاي مربوط به اجزاي زبان جديد اين است که طراحان نرم افزارهاي حسابداري بايد با انجام فعاليت هاي مدرن ، نرم افزارهاي موجود را به گونه اي تعديل نمايند که قابل انطباق با ويژگيهاي زبان XBRL باشد تا حسابداران بتوانند در قالب نرم افزارهاي حسابداري از مزاياي اين تکنولوژي جديد استفاده نمايند همچنين بايد اين نرم افزارهاي حسابداري قادر باشند بطور خودکار بسياري از فرآيندهايي که در حال حاضر بصورت دستي انجام مي شود پردازش و کامل نمايند . اين مستلزم اين است که سازمان ها نياز به تهيه اطلاعات تلفيقي را احساس نمايند و بکار گيرند . به عبارتي ديگر توسعه تجارت الکترونيکي در بازارها بايد متناسب و همگام با چگونگي توسعه نرم افزارهاي حسابداري تعريف شود و در بلندمدت از طريق معاملات تجاري مستقيماً به اطلاعات پردازش شده مالي در اين زنجيره اطلاعات دست يافت ( ريچارد جيم ،2004 ،ص26 )105.
7-2 جنبه هاي امنيتي در XBRL
تکنولوژي نوين (اينترنت) ابزارهاي سنتي تهيه و ارسال اطلاعات تجاري را به شدت تغيير داده است. در حال حاضر بسياري از شرکتها اطلاعات تجاري خود را که شامل اطلاعات مالي ( مثل صورتهاي مالي حسابرسي شده و يا گزارش حسابرس مستقل ) و ديگر اطلاعات ( مثل تحليلهاي مديريت و بازاريابي ) مي باشد را به شکل الکترونيکي انتشار ميدهند .
اطلاعات تجاري انتشار يافته مفهومي بوده و با هم در ارتباط هستند . ( مثلاً روشهاي حسابداري بازنشستگي با طرح پيشرفت و ترفيع کارکنان در ارتباط است ) اين موضوع باعث شده که جداسازي اطلاعات مالي از ديگر اطلاعات بسيار سخت شود ( اگر نگوئيم که غير ممکن شده است ) . بنابراين چندين سوال در ذهن حسابرسان مطرح مي شود که پاسخ آنها در انتشارات اِس اي سي 106 آمده است .
1- مسئوليت ( وظيفه ) حسابرس درباره اطلاعات غير مالي که در همان سايتي که صورتهاي مالي حسابرسي شده در آن قرار گرفته انتشار مي يابد چيست ؟
تفسير استانداردهاي مربوطه توصيه مي کند ، حسابرسان مستقل هيچ مسئوليتي راجع به خواندن و بذل توجه به ديگر اطلاعات ( اطلاعات غير مالي ) که در سايت مربوطه انشاء مي شوند ندارند .
2- چطور يک حسابرس مي تواند از امنيت صحت اطلاعات زمانيکه اين اطلاعات در اينترنت انتشار يافته اند اطمينان يابد ؟ ( مثلاً در مقابل هکرها )
حسابرس مستقل مي بايست مسئله امنيت سايت و فعاليتهاي کنترلي را به همراه کارفرما مورد بررسي قرار داده تا از صحت اين سايت اطمينان يابد .
چالش اصلي حسابرسان در اين شرايط عبارتست از اطمينان بروز رساني شده ( اطمينان بخشي به موقع 107 ) براي اطلاعات به ويژه جائيکه صورتهاي مالي با فرمت XBRL و با رويکرد بلادرنگ ارائه مي شوند. حسابرسي مستمر تنها از طريق قراردادن کدهاي مرجع ( عناوين معني دار ) در سيستم گزارشگري سازماني که موارد مهم ( خاص ) را جهت بررسي در اختيار حسابرسان قرار مي دهد ، امکان پذير است . اشکال سريعتر گزارشگري مالي نيازمند خودکارسازي قابل اتکاءتر در توليد اطلاعات مي باشد . که اين موضوع بلافاصله بعد از هر رخداد صورت مي گيرد .
با شرايط که در بالا ذکر شد حسابرسان حتماً مي بايستي در جريان طراحي سيستم حسابداري بر پايه XBRL باشند تا مدلهاي حسابرسي مورد نظر خود را در پروسه پردازش اطلاعات و خروجي آن قرار دهند . حسابرسي مستمر مدارک و شواهد حسابرسي را با توجه به سوالات حسابرسي زير جمع آوري مي کند .
1- اطلاعات الکترونيکي چگونه جمع آوري شده است ؟
2- اطلاعات چطور ، کجا ، چرا و از طرف چه شخصي ايجاد شده اند ؟
3- چه تکنيک هاي اطمينان ( اعتبار ) بخشي انجام شده اند ؟
4- چه شبکه هايي براي ايجاد و ارسال اطلاعات بکار گرفته شده اند ؟
5- اطلاعات چگونه پردازش شده اند ؟ و … (رضايي، 2002 ،ص 15)108.
تمام نگرانيهاي صورتهاي مالي سنتي در مورد صورتهاي مالي با فرمت XBRL هم مطرح است بعلاوه اينکه برخي نگرانيهاي اضافي هم راجع به صورتهاي مالي با فرمت XBRL وجود دارد . سوالاتي که راجع به صورتهاي مالي با فرمت XBRL وجود دارد به شرح زير است :
-آيا شرکتها و حسابرسان اطمينان را روي اسناد به عنوان يک کل ارايه مي دهند؟
-آيا در مورد يک جز اطلاعات از کل هم اطمينان بخشي مي کنند ؟ (مثلاً محاسبات درآمد هر سهم)
– چطور متوجه مي شويد که واژه نامه مناسب مورد استفاده قرار گرفته است ؟
– چطور متوجه مي شويد که واژه نامه صحيح است ، به ويژه زمانيکه به طور داخلي آنرا توسعه داده ايم
– چطور متوجه مي شويد که اسناد نمونه ( طبقه بندي ) بطور صحيح عنوان بندي شده است ؟
– چطور از صحت اطلاعات عنوان بندي شده اطمينان مي يابيد ؟
– چطور از صحت و درستي الگوهاي گزارشگري و در نتيجه خروجي مناسب آنها مطمئن مي شويد ؟
– روشهاي نمونه گيري و حسابرسي مناسب براي حسابرسي ( رسيدگي ) اين نگرانيها چيست ؟
صورتهاي مالي عنوان بندي شده با XBRL در محيط شبکه و يا حتي غير شبکه اي مي تواند به عنوان يک کل و يا بصورت جزئي مورد استفاده قرار گيرد . نکته مهم در اين مرحله اين است که اجزاء حسابرسي شده صورتهاي مالي با فرمت XBRL از اجزاي حسابرسي نشده قابل تشخيص نيستند و بايد براي آن راه حلي بيابيم . نقطه نگراني بعدي راجع به مناسب بودن واژه نامه مورد استفاده براي ايجاد اسناد مي باشد . اگر هم يک گروهبندي را خود شرکت با توجه به نيازهاي داخلي خودش توسعه داده باشد نگراني هايي راجع به صحت و کامل بودن گروهبنديها وجود دارد. اسناد XBRL شامل عناويني هستند که بايد نسبت به اينکه از عناوين صحيح براي عنوان بندي سند استفاده کرده ايم اطمينان حاصل شود (دِشموخ ،2006،ص19)109 .
اگرچه XBRL مزاياي کليدي و مهم زيادي دارد ، ولي مهم است که بدانيم XBRL قابليت اتکاء اطلاعاتي که براي توصيف آنها بکار گرفته شده است را بيان نمي کند . براي مثال ممکن است که واژه نامه غلط و يا غيرمجاز بکار گرفته شده باشد . به سناريوي زير توجه کنيد ، فرض کنيد در سال 2001سايت XBRL يک واژه نامه رسمي با نام C1V1هيه کردند . در سال 2002 ، سايت XBRL XBRL يک واژه نامه جديد با نام C1V2 را جهت هماهنگي با تغييرات اصول حسابداري انتشار داد، در اين وضعيت واژه نامه قبلي C1V1هنوز هم براي تهيه اسناد XBRL براي صورتهاي مالي قبل از سال 2002 مناسب مي باشد در حاليکه براي اسناد XBRL بعد از سال 2002 نامناسب است ، اينجا اين امکان وجود دارد که براي اسناد بعد از سال 2001 به اشتباه از واژه نامه C1V1 استفاده شود . بکارگيري ناصحيح عناوين XBRL نشان دهنده مشکل بالقوه ديگر عناصر واژه نامه مي باشد ، ممکن است که يک واحد تجاري عنوان وجه نقد را فقط براي وجه نقد و معادل آن بکار گيرد ، در حاليکه واحد تجاري ديگر عنوان وجه نقد را فقط براي وجه نقد بکار گيرد .
اين نوع عدم يکنواختي ها ( عدم ثبات رويه ) ممکن است منجر به اشتباهاتي در تفسير و محاسبه نسبتهاي مختلف و ديگر مقايسه هاي بين شرکتي شود. بعلاوه XBRL هيچ کس را از تهبه و ارسال اطلاعات الکترونيکي باز نمي دارد حتي اگر اطلاعاتي که فرد قصد ارسال آنها را دارد صحت نداشته باشند . از آنجائيکه اطلاعات در وب براحتي و بدون داشتن مجوز مي تواند ايجاد و يا دستکاري شود ، افراد و واحدهاي تجاري که از XBRL براي ايجاد اطلاعات و يا استفاده از اطلاعات ، در سطح اينترنت استفاده مي کنند بايد مجاز بودن و قابليت اتکاء اطلاعات را به دقت مورد بررسي قرار دهند (بوريتز و نو، 2003 ،ص9)110.
از آنجائيکه XBRL بر پايه XML است ، به طور ذاتي در مقابل بسياري از حملات آسيب پذير است. به هر حال قبلاً يک تلاش چشمگير جهت امن تر کردن XML بکار مي روند مي توانند براي امن کردن XBRL بکار گرفته شوند . اولين و مهمترين فناوري ، امضاء ديجيتالي است . البته رمزگذاري نيز به همان اندازه مهم است . ترکيب XBRL و امضاء ديجيتالي مي تواند منجر به گزارشگري مالي سريع و امن شود . اين وضعيت اين امکان را مي دهد تا انتشار صورتهاي مالي ، گزارشهاي قانوني حسابرس ، تحليلها و … با هر دو مزيت ، فرمت XBRL و امنيت امضاء ديجيتالي صورت گيرد (دِشموخ ، 2006 ،ص22 )111.
XARL يک توسعه از XML است که به منظور افزايش قابليت اتکاء اطلاعات تهيه شده با استفاده از XBRL طراحي شده است و XARL يک مجموعه تعاريف و ويژگي ها بر پايه XML است که به تکنيک هاي امنيتي مثل PKI112 اتکاء دارد . يک سند XBRL شامل عناوين خاصي است که بيانگر نوع اطمينان بخشي ، تاريخ اطمينان بخشي ، امضاء ديجيتالي حسابرس ، قابليت اتکاء سيستم و چيزهاي مشابه ديگر هستند (بوريتز و نو ،2003 ،ص12)4.
8-2 XBRL و حسابرسان مستقل
براي حسابرسان مستقل ، استفاده از XBRL باعث تسريع پروسه هاي حسابرسي شده و از سوي ديگر حسابرسان نيازمند فراگيري مسائلي راجع به اين زبان هستند . مدل جديد گزارشگري تجاري AICPA بر گزارشگري بلادرنگ با استفاده از XBRL تأکيد دارد . اين مدل از پنج جزء اساسي تشکيل شده است :
سيستم اطلاعاتي قابل اتکاء براي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات ، اندازه گيري عملکرد مالي و غير مالي ويژه هر صنعت خاص ، افشاء با کيفيت بهتر با استفاده از اصطلاحات قابل فهم براي عموم ، توزيع بلادرنگ ، حسابخواهي ( حسابدهي ) از شرکتها . XBRL بطور مستقيم توزيع بلادرنگ اطلاعات را تحت تأثير قرار داده و در مورد چها جزء ديگر مدل گزارشگري AICPA نيز با استفاده از XBRL آنها را بهتر مي توان انجام داد . XBRL امکان توزيع مفهومي اطلاعات مالي و غير مالي را از طريق ايجاد يک مجموعه اصطلاحات استاندارد ( فرهنگ لغت استاندارد ) و با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري کارا ، ايجاد مي کند . بنابراين يک استفاده کننده اطلاعات درخارج آمريکا (همه استفاده کنندگان برداشت يکساني از يک جزء خاص اطلاعات خواهند داشت ) .
گزارشگري بلادرنگ با استفاده از XBRL از دو طريق حسابدهي ( حسابخواهي از ) شرکت را افزايش مي دهد . اولاً از طريق کاهش مدت زمانيکه مديريت براي دستکاري اطلاعات گزارش شده دارد ، ثانياً از طريق افزايش دسترسي استفاده کنندگان به اطلاعات و در نتيجه افزايش شفافيت .
گزارشگري بلادرنگ ، اطمينان بخشي بلادرنگ را نيز مي طلبد . از آنجائيکه حسابرسي هر رخداد مالي به محض وقوع آن تقريباً غير ممکن است . حسابرسي رويه ها و سيستمها براي کشف و گزارش اطلاعات ناصحيح بکار مي رود. بسياري از حسابرسان تصور مي کردند که حسابرسي بلادرنگ موضوع مهمي در حرفه آنها نيست . البته اين موضوع مربوط به قبل از رسوايي هاي اخير ( مثل انرون113 و وردکام114 ) بوده است . در حال حاضر دو قانون بسيار جديدي وجود دارند که مي بايست رعايت شوند ، يکي قانون ساربنز – اسکلي115 سال 2002 سناي آمريکا و ديگري مقررات افشاي منصفانه سال 2000 کميسيون نظارت بر بورس116 آمريکا .هدفي که پشت قانون ساربنز اسکلي وجود دارد عبارتست از افزايش استقلال حسابرس ، تسهيل افشاء مالي و افزايش حسابدهي ( حسابخواهي از) شرکتها ، مقررات افشاء منصفانه FD شامل سه ماده است که در زمينه افشاء شرکتها مي باشد . در روند معمول ، بيشتر شرکتها اطلاعات تجاري خود را بيش از ديگران در اختيار تحليل گران قرار ميدهند . در حاليکه مقررات FD شرکتها را ملزم به افشاء فوري اطلاعات به عموم مي کند . هدف اين مقررات عبارتست از برگرداندن اعتماد سرمايه گذاران نسبت به صحت و عدالت بازار به وضعيت اول آن .
آنچه دلگرم کننده به نظر مي رسد آن است که پذيرش XBRL ، سرعت پذيرش مدلهايي همچون مدل گزارشگري تجاري AICPA را]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.