ژانویه 21, 2021

پایان نامه درباره سوء مصرف مواد، مصرف مواد، استرس

1 min read
<![CDATA[]]>

افسردگي نوروتيک در حد فاصل ميان افسردگي عادي وافسردگي پسيکوتيک قرار دارد. معمولاً همه در خود وديگران، رفتار يک فرد سالم را در موقعي که فاجعه اي براي او رخ داده است مشاهده نموده ايم مثلاً مرگ عزيزي، معمولاً سبب گريه ، ناراحتي ، کم خوابي ، احساس بدبيني و عدم اعتماد به آينده مي شود ولي افسردگي وغم شخص سالم کاهش مي يابد. در حالت شديد افسردگي مانند توهم ، ادراک غير عادي احساس شديد، تمايل به انتحار وعقب افتادگي تفکر مشاهده مي گردد( شاملو ، 1374).
جدول (2-1): فهرست نشانه هاي باليني افسردگي
رفتار، حرکت،
شکل ظاهري
جنبه هيجاني
جنبه روانشناختي نباتي
جنبه خيالبافي شناختي
جنبه انگيزشي
حالت وضعي: بدون نيرو ، خميده، بدون کنش، کندي حرکات، نا آرامي ،اضطراب عصبي، ماليدن دست ها به يکديگر
حالت چهره : غمگين، نگران، آويزان بودن گوشه هاي دهان، چينهاي عميق ، بي حالتي يا متغير وتنيده بودن چهره .
شيوه حرف زدن: آهسته، يکنواخت .
احساس کوفتگي، ناتواني، غمگيني، نا اميدي، فقدان، رها شدگي، تنهايي، گنهکاري، خشم، اضطراب ونگراني، احساس فاصله در برابر جهان پيراموني.
ناآرامي دروني، تحريک پذيري، نقش برانگيختگي ،گريه، خستگي، ضعف، اختلال هاي خواب ، تغيير پذيري، احساس آرامش در خلال روز ، حساسيت نسبت به تغييرات جوي، کاهش اشتها ووزن، کاهش ليبيدو، ناراحتي هاي نباتي، هنگام تشخيص بايد به فشار خون ، کمبود آهن، کمبود يا افزايش آدرنالين توجه کرد.
فقدان تخيل، کندي فکر، مشکلات تمرکز، نشخوار فکري ادواري،انتظار تنبيه و فاجعه، افکار هذياني مانند ارتکاب گناه، بي کفايتي، مسکيني، افکار منفي درباره زندگي، بي هدف، افکار انتحاري.
انتظار شکست، کناره گيري و اجتناب از مسئوليت هاي خود، احساس فقدان کنترل و ناتواني، احساس فزوني خواسته هاي ديگران، فقدان تمايل به پيشرفت، افزايش وابستگي به ديگران.
2-3-5 شيوع افسردگي
افسردگي شايع ترين اختلال رواني است . بر اساس برآوردهاي انجام گرفته 20تا25 درصد از مردم دوره هاي از افسردگي را در لحظه هاي از عمر خود تجربه مي نمايند ( گوتليب67 ، 2001).
هيرنگن68 و همکارانش ( 2002، به نقل از گوتليب، 2001) در تحقيقات خود نشان دادند که حدود 20 درصد از نوجوانان 13 تا 19 ساله قبل از 18 سالگي حداقل يک بار به افسردگي مبتلا شده اند
خطر يک بار ابتلا به افسردگي در زنان 4 تا 10 درصد ودر مردان 2تا 5 /3 درصداست. خطر ابتلا به افسردگي در طول عمر زنان 10 تا 26 درصد مردان 5 تا 12 درصد. اين ارقام نشان مي دهند تقريباً يک چهارم يا يک پنجم افراد ، در طول زندگي خود، گاهي به يکي از انواع افسردگي دچار مي شوند . اين آمارها همچنين مشخص مي کنند که شيوع افسردگي ، در زنان سه برابر مردان است . تحقيقات جديد نشان مي دهد ميزان ونرخ ابتلا به افسردگي در قرن بيستم سير صعودي داشته است ، ولي دليل آن هنوز کاملاً مشخص نيست . تغييرات اقتصادي- اجتماعي ، از هم پاشيدن خانواده واجتماعات ، فقدان اميدواري در نسل جوان جامعه ، به ويژه در بين بيکاران ، وافزايش سطح توقعات ، همگي مي توانند در اين مسأله دخيل باشند( گيلبرت69 ، 2007؛ به نقل از گوتليب ، 2001).
اختلالات افسردگي واضطراب شيوع بالايي دارند. شيوع مادام العمر اختلال افسردگي عمده 25-10 درصد براي زنان و12-5 درصد براي مردان گزارش شده است.( رفيعي ورضايي،1378).
افسردگي رايج ترين اختلال رواني است به گونه اي که تقريباً 330 ميليون نفر در جهان از افسردگي رنج مي برند و سالانه 800 هزار خودکشي ناشي از افسردگي اتفاق مي افتد( کوينگ70 ، 2001).
به کدام دلايل احتمال ابتلاي زنان به افسردگي بيشتر از مردان است؟
زنان بيشتر از مردان دچار افسردگي مي شوند. در واقع نسبت افسردگي در زنان دو برابر مردان است. اختلال افسردگي در ميان دو جنس در موارد مربوط به اثرات باليني بيماران مورد درمان واقع شده ، بررسي هاي اجتماعي افرادي که تحت درمان قرار نگرفته بودند، مطالعات منجر به خودکشي و اقدامات منجر به خودکشي ، يا واکنشي نسبت به داغديدگي ملاحظه گرديده است. اين تفاوت افسردگي در بين دو جنس نه فقط در ايالات متحده و کانادا يا اروپاي غربي ، بلکه به صورت جهاني وجود داشته است . زنان بيشتر از مردان از تسهيلات دارويي استفاده مي کنند. بنابراين ممکن است بدين دليل عده زنان افسرده بيشتر از مردان باشدکه عده بيشتري از آنان براي معالجه مراجعه مي کنند. در بعضي از افسردگي ها تصور مي شود که از طريق ژن هاي مربوط به کرومزوم x منتقل مي شود. اگر افسردگي وابسته به کرومزوم xاست اين موضوع مي تواند تبييني براي نسبت جنسي باشد، زيرا زنان داراي دو کرومزوم x هستند و بدين ترتيب بيشتر از مردان که يک کرومزوم x و يک کرومزوم y دارند تحت تأثير قرار مي گيرند . بعضي عوامل اجتماعي ، به عنوان عوامل مربوط به افسردگي شناخته شده اند ، اين عوامل عبارتند از : شغل و تحصيل پايين داشتن ، تحت نظارت وسرپرستي بسيار کم بودن ، فعاليت هاي تفريحي اندک داشتن ، به بيماري هاي ساري وجاري مبتلا بودن که زنان بيشتر از مردان در معرض چنين عواملي قرار دارند، حتي وقتي که اين متغيرها کنترل گرديده اند ميزان افسردگي در زنان بالاتر از مردان بوده است. در حالي که مردان افسرده تمايل بيشتري به کناره گيري و شکايات بدني دارند، زنان بيشتر خودانتقادگر بوده و احساس عدم کفايت مي کنند. هامن و پترز71 دريافتند که افراد نسبت به مردان افسرده با احتمال کمتري در جستجوي کمک بر مي آيند، حتي از طريق دوستان( آزاد ، 1382).
2-3-6 افسردگي درون زاد در مقابل افسردگي واکنشي
همه محققان ودرمانگران بين انواع افسردگي درون زاد و واکنشي تمايز قائل شده اند . افسردگي درون زاد نوعي افسردگي است که به تدريج وبه علت عوامل دروني وبيولوژيک به وجود مي آيد . افسردگي واکنشي 72 نوعي افسردگي است که به طور ناگهاني در اثر رويداد دردناکي مانند مرگ يک فرد مورد علاقه رخ مي دهد( جيمز کالات73 ، 1378).
2-3-7 افسردگي فصلي74
نوعي افسردگي که با کوتاه شدن روزها در زمستان و پاييز سر مي رسد ودر تابستان وبهار از بين مي رود به اختلال عاطفي فصلي نيز معروف است باکندي رواني- حرکتي مشخص مي شود وبا متابوليسم ملاتونين رابطه دارد با مواجهه با نور مصنوعي و درخشان به مدت 2تا 6 روز درمان مي شود و همچنين به عنوان قسمتي از اختلال دو قطبي I,II اتفاق مي افتد( کاپلان وسادوک ، 2003).
2-3-8 تشخيص افتراقي براي افسردگي
اين اختلال را بايد از موارد زير افتراق داد:
غمگيني طبيعي: افتراق اختلال افسردگي از غمگيني طبيعي بستگي به وجود ساير علائم سندرم اختلال افسردگي دارد.
سوگ 75 : با اينکه اختلال افسردگي از بسياري جهات شبيه به داغديدگي بدون عارضه است ، ولي بدبيني شديد ، افکار خودکشي ، احساس گناه شديد ، و علايم روان پريشانه در سوگ نادر هستند . علائم شديدي که بيش از دو ماه پس از داغديدگي ادامه پيدا کنند احتمال اختلال افسردگي را مطرح مي نمايند.
اختلال اضطراب76 : اختلالات افسردگي خفيف را گاه به سختي مي توان از اختلالات اضطرابي افتراق داد .تشخيص77 دقيق، به ارزيابي شدت علائم اضطراب وافسردگي و همچنين به ترتيب ظهور آنها بستگي دارد . هنگامي که علائم بارز فوبيک يا وسواسي وجود دارند نيز مشکلات مشابهي بروز مي کنند.
اسکيزوفرني78 : تشخيص افتراقي اختلال افسردگي از اسکيزوفرني، به جستجوي دقيق تظاهرات خاص اين نوع اختلال بستگي دارد . در صورتي که بيمار توأماً دچار علائم افسردگي و هذيان هاي گزند و آسيب باشد تشخيص به سادگي امکان پذير نيست ، ولي معمولاً با معاينه دقيق وضعيت رواني و تعيين اينکه آيا هذيان ها پس از علائم افسردگي ايجاد شده اند وبا آن همخواني دارند يا قبل از علائم افسردگي ظاهر شده وبا اختلال خلقي همخواني ندارند، مي توان اين دو حالت را از همديگر افتراق داد. برخي از بيماران داراي علائمي از هردو اختلال افسردگي و اسکيزوفرني هستند که اختلال اسکيزو افکتيو ناميده مي شود.
دمانس79 : در سنين ميانسالي وسالمندي ، اختلالات افسردگي را به سختي مي توان از دمانس افتراق داد . چون برخي بيماران مبتلا به اختلال افسردگي از مشکلات شديد حافظه شکايت مي کنند ودر بعضي بيماران مبتلا به دمانس رخ مي دهدکه ضعف تمرکز منجر به يادسپاري ناکافي مي گردد اين دو آزمون هاي دقيق حافظه، غالباً مي توانند به افتراق ميان اين دو حالت کمک کنند ؛ در موارد مشکوک مي توان از آزمون هاي روانشناختي استاندارد استفاده کرد ، ولي حتي اين آزمون ها نيز ممکن است نتيجه قطعي را به ما ندهند. در صورتي که اختلال حافظه پس از بهبود وطبيعي شدن خلق برطرف نگردد، احتمال وجود دمانس مطرح مي گردد.
سوء مصرف مواد80 : علائم افسردگي در ميان افرادي که اقدام به سوء مصرف مواد مي کنند شايع است وبرخي از بيماران مبتلا به اختلال افسردگي براي برطرف کردن ناراحتي خود به سوء مصرف الکل يا داروهاي غير مجاز روي مي آورند. در اين حالت بايد توالي ظهور علائم افسردگي و سوءمصرف موارد را مشخص کرد و نيز وجود ساير تظاهرات اختلال افسردگي به غير از خلق پايين را نيز بررسي نمود(گلدر، مايو81 ، گرس به نقل از کاپلان ، 2005 ).
2-3-9 منظور از افسردگي حاد يا گذرا چيست؟
افسردگي حاد که عموماً باغمگيني ، اندوه و غم زدگي همراه است، همواره کوتاه ، شديد و درعين حال ناخوشايند و ناراحت کننده است و موجب تغييرات خلقي مي گردد. اين افسردگي عموماً گذرا بوده و در مدت زمان قابل پيش بيني بهبود مي يابد. البته بعضاً ممکن است هفته ها يا چندين ماه طول بکشد اما در غالب موارد ، شدت ومدت واکنش افسردگي متناسب با نوع وشدت عامل ايجاد کننده افسردگي است . واکنش افسردگي حاد و گذرا ممکن است بسيار خفيف باشد ، مانند چند ساعت غمگيني وغم زدگي ، يک احساس موقت طرد شدگي ، احساس موقت يأس ونا اميدي، البته چنانچه استرس وفشار رواني وارد آمده به فرد بسيار قوي بوده ويا شخص نسبت به آن حساسيت خاصي داشته باشد ممکن است واکنش افسردگي نسبتاً شديد باشد . در واقع بايد توجه داشت دوره هاي حاد ودر عين حال گذراي واکنش افسردگي ، بستري براي بروز احساسات شديد و استرس ها وفشارهاي رواني قوي بوده واساساً يک واکنش طبيعي وعادي در مقابل برخي اتفاقات غير مترقبه و تحولات وتغييرات مهم زندگي مثل ازدست دادن برخي از نزديکان و محبوبان ويا تحمل خسارت هاي شديد اقتصادي است . بايد توجه داشت که بعضي اتفاقات وحوادث ناگوار و ناخوشايند مانند مرگ پدرومادر ، همسر ، بيماري شديدو صعب العلاج فرزندان و برادر وخواهر ، شکست هاي مکرر در امتحانات نهايي ورود به دانشگاهها ، ناکامي هاي مکرر در بدست آوردن کار مناسب ويا از دست دادن شغل ويا تحمل خسارت هاي شديد اقتصادي، براي همه پاشيده شدن کانون گرم خانوادگي ، طلاق وجدايي به عنوان يک پديده ناخوشايند مي تواند موجبات افسردگي قابل توجه را به همراه داشته باشد( افروز ، 1386).
2-3-10 حملات افسردگي
تعدادي از متخصصان معتقدند که شدت حملات افسردگي در بيماري مانيک- دپرسيو را مي توان به سه درجه تقسيم نمود : 1- افسردگي ساده82 2- افسردگي حاد 83 3- افسردگي بهت زده 84 . اين سه حالت از يکديگر کاملاً مجزا نيستند، بلکه تا حدي در يکديگد ادغام مي شوند. البته يک نوع ديگر افسردگي نيز ذکر شده است که افسردگي پيري نام دارد.
افسردگي ساده : در]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.