آوریل 14, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع واژه های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه های دانشگاهی آکادمیک و تأثیر آنها در درک مطلب متون دانشگاهی


تکه ای از متن پایان نامه :


ديگر اين می باشد كه چطور اين ميزان اندازه‌گيري مي‌گردد و چگونه در آزمون‌هاي واژه‌هاي كلاسي ارزيابي مي‌گردد.


اگر اين موضوع پذيرفته شده­می باشد كه دانستن 2000 واژۀ پربسامد در يك زبان (مثلاً‌انگليسي) درك 80-90 درصد از واژه‌هايي را كه احتمال مواجه شدن با آنها هست ميسر مي‌سازد، اين سؤال پيش­مي‌آيد كه دانش واژه‌هاي باقي­مانده كه معمولاً براي درك متون ضروري می باشد، چگونه اندازه­گيري مي‌گردد، چگونه براي يادگيری زبان­آموزان اولويت­بندي و چگونه چنين دانشي تعيين مي‌گردد. در مورد ميزان واژه‌هاي لازم براي يادگيري، سمپسون[1] (1988) تخمين مي‌زند كه يك گویشور بومي با دانش متوسط در هر روز با يك ميليون واژة گفتاري و نوشتاري مواجه مي‌گردد. البته وي براي اثبات ادعاي خود مدركي ارائه نكرده­می باشد.


2-6. روش­های آموزش واژه


در زمينة آموزش واژه نظريه‌ها و شيوه‌هاي گوناگوني مطرح شده­می باشد. آن چه در آموزش واژه هميشه از اهميت ويژه‌اي برخوردار می باشد، پيكرة واژگاني زبان و بسامد واژگان می باشد. پس از آنكه پيكرة زباني به دقت مورد بررسي قرار گرفت و واژه‌هاي مورد نياز براي آموزش انتخاب شدند، نوبت به گسترة معنايي هر واژه مي‌رسد. اين واقعيتي انكار­نا­پذير می باشد كه معناي هر واژه در ارتباط با واژه‌هاي ديگر و بافت مشخص مي‌گردد. پس آن چیز که در اينجا بايد مورد توجه واقع گردد، روابط معنايي و بافتي می باشد كه هر واژه در آن[1] Simpson
واژه های دانشگاهی(آکادمیک) و تأثیر آنها در درک مطلب متون دانشگاهیبرای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.