ژانویه 25, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :


در مچ و کشیدگی عناصر جانب داخلی و کپسول داخلی زانو و لیگامنت های مهم بخش‌های عمقی و سطحی آن در مچ و کشیدگی عناصر جانب خارجی و کپسول خارجی و لیگامنت های چهار گانه مهم مفصل مچ پا در جانب خارجی در این عارضه مشاهده می‌گردد.


فرد مبتلا به زانوی پرانتزی با در نظر داشتن شدت ناهنجاری می‌تواند نشانه‌هایی زیرا راه رفتن اردک وار، چرخش ساق، ضعف عضلات ناحیه خارجی زانو، کوتاهی عضلات ناحیه داخلی زانو، کشیدگی لیگامنت و کپسول خارجی زانو و مچ پا، کوتاهی لیگامنت و کپسول جانب داخلی زانو و مچ پا، کاهش ارتفاع پایین‌تنه، تغییر زاویه کشکک و تمایل آن به داخل، آرتروز زودرس، درد و احساس خستگی زودرس و سائیدگی بیش از حد کناره خارجی کفش داشته باشد [29،17].


 


1-1-1.                       آزمون افت ناوی


آزمون افت ناوی جنبش پذیری مفصل مچ پا را مشخص می‌کند و به عنوان یک شاخص در صدمات اندام تحتانی مانند، اسپرین های مچ پا، پارگی لیگامنت متقاطع، شین اسپیلنت و شکستگی‌های فشاری درشت نی کاربرد دارد. پس می‌توان از آن به عنوان یک شاخص در ارزیابی راستای اندام تحتانی بهره گیری نمود. آزمون افت ناوی در واقع آزمون ارزیابی قوس پا از وضعیت بدون تحمل وزن و همچنین مشخص‌کننده‌ی هرگونه عدم تقارن بین قوس‌های پا می‌باشد. اگر اختلاف حاصله بین 5 تا 9 میلی متر بود ، ساختار پا طبیعی و اگر بیش از 10 میلی متر بود، به عنوان کف پای صاف در نظر گرفته می‌گردد [81،74،56].


2-2-8.. زاویه[1]Q


زاویه Q زاویه بین خط اتصال خار خاصره‌ای قدامی فوقانی و مرکز استخوان کشکک با خط اتصال مرکز استخوان کشکک و نقطه میانی برجستگی درشت نی می باشد [81]. زاویه  Q برای تشخیص بسیاری از بیماری‌ها، مقایسه زانوی سالم و آسیب‌دیده و ارزیابی بهبود پس از فیزیوتراپی به کار می رود. این زاویه نقطه بارزی از سازوکار مفصل زانو و مشخص‌کننده ارتباط میان عناصر ساختاری زانو و صدمات ورزشی می‌باشد [79،74].


[88، 60، 110 ]. با افزایش پرونیشن پا و افزایش دامنه غیرفعال[2] در حرکات اینورژن و اورژن مچ، چرخش داخلی و خارجی ران و استقامت ناکافی در عضلات پشت ساق نیز به عنوان عوامل خطر زا به شمار می روند [88]. شواهدی مبنی بر این که آیا شدت،


[1] Q angle


[2] passive مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.