می 14, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات هوش هیجانی و مولفه های آن از نگاه قرآن و روایات

<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هوش هیجانی و مولفه های آن از نگاه قرآن و روایات


تکه ای از متن پایان نامه :


و مربيان كمك مي‌كند تا بر روي قابليت ها و يا عدم وجود آن ها كار كرده و بنابراين كودكان را براي رويارويي با جامعه بيروني آماده كنند.بشر براي زندگي اجتماعي به مهارت هاي متعددي نياز دارد.ازجمله ی اين مهارت ها، مهارت هاي زندگي و مديريت هيجاني می باشد.


مهارت هاي زندگي به زوج ها كمك مي كند تا فنون ارتباطي صحيح ودرك متقابل خودراافزايش دهند. يادگيري مهارت هاي زندگي راهبردي براي ارتقاي سازگاري فرد با خود، باديگران و بامحيطي می باشد كه درآن زندگي مي كند. اين مهارت ها به افراد مي آموزد كه در طول زندگي به ويژه در موقعيت هاي نفري،ابرازمحبت،رضايت دو نفري وهمبستگي دو نفري نيز دراغلب موارد مؤثر بودند هرچندآموزش مهارت هاي زندگي درهمبستگي دو نفري بيشترازآموزش هوش هيجاني و آموزش هوش هيجاني بيشترازآموزش مهارت هاي زندگي در رضايت دو نفري مؤثر بوده، بااين حال در تصميم گيري براي ازدواج و پايداري روابط زوج ها، در نظر داشتن هر دو نوع آموزش ازاهميت خاصي برخورداراست. درحقيقت آموزش مهارت هاي زندگي بيشتر بر آگاهي بخشي از چگونگي راهبردهاي فكري و رفتاري در تصميم گيري هاو روابط بين زوج ها تأكيد دارد، در حالي كه درآموزش هوش هيجاني بيش تر برآگاهی بخشي از چگونگي تنظيم روابط عاطفي وهيجاني زوج ها نسبت به هم ديگر تأكيد مي گردد. همچنين نتايج پژوهش حاضر تأثير معناداري براي هوش هيجاني برهمبستگي دو نفري زوج ها را نشان نداد. تبييني كه دراين ارتباط مي توان ارائه نموداين می باشد كه همبستگي دو نفري يك ويژگي وابسته به مهارت هاي اجتماعي می باشد و بااحتمال زياد كمتر تحت تاثیر هوش هيجاني قرار مي گيرد. بااين حال بايد به اين مسأله نيز توجه داشت كه مهارت هاي زندگي و هوش هيجاني همپوشي هاي زيادي با يكديگر دارند. با كارگيري توأم


هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و رواياتبرای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.