می 14, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه


تکه ای از متن پایان نامه :


1- بایستی منابعی برای ارزشیابی مستقل از فناوری های حفاظت از کودکان در اینترنت اختصاص یابد وتوانمندی این فناوری ها طی گزارش هایی به عموم مردم اعلام گردد.  • صنایع بایستی ساز وکار حفاظت از کودکان را ارتقاء بخشند و دسترسی به آن را تسهیل نمایند


دولت بایستی بهره گیری از فناوری را با در نظر داشتن مفید و ایمن ساختن حضور کودکان در اینترنت تشویق کند.


 


یکسال با یک تقاضای جنسی مواجه شده می باشد.از این تعداد حداقل یک نفردرخواست جنسی را تجربه کرده می باشد که او را بسیار ناراحت و نگران کرده می باشد. کوشش های بعدی برای تماس ضروری با طفل یا تماس از طریق تلفن یا پست بوده می باشد.


 


 


2-2-2-2ویژگی قربانیان:


دخترها دو برابر پسرها هدف اینگونه جرائم واقع شده اند اگرچه اصولا تصور میشود کودکان مونث


هدف خوبی برای مجرمان اینترنتی و جرائم جنسی هستند، درصد قابل توجهی از کودکان پسر نیز توسط بچه بازها مورد تقاضاهای جنسی قرار گرفته اند.


این کودکان غالبا در مورد این مسائل با والدین و بزرگترها صحبت نمیکنند و اصولا تعداد کمی از تقاضاهای جنسی تهاجمی اطفال را وادار ساخته که به فردی اعتماد نکنند یا به مقام ذی صلاح گزارش دهند.


بعضی از اطفال در هنگام مشاهده این برخوردهای جنسی نمی دانند که چه کاری بایستی صورت دهند و یا به علت خجالت، شرم یا ترس از تنبیه توسط والدین که چرا به مکان های ممنوعه و خطرناک اینترنت رفته اند موضوع را مسکوت گذاشته اند.


اثرات جرم در اطفال به صورت افسردگی یا اضطراب جلوه میکند و در کودکان کم سن بسیار پایدارتر می باشد و اصولا طول میکشد تا بتوانند آن را فراموش کنند. این عوامل در بزرگسالی میتواند به صورت ترس یا اضطراب جنسی یا افسردگی خود را نشان می دهد.که با توضیحاتی که در این فصل داده گردید ،رشد تکنولوژی فضای مجازی و اینترنت هر چه بیشتر بوده سود جویان را بیشتر به فکر تخریب این فضا و سوء بهره گیری به نفع جوامع خود انداخته می باشد.آنها با خلق فضاهای هرزه نگارانه و تحریک غریزه جنسی از نا آگاهی کودکان و حتی بزرگسالان با هر جنسیتی بهره گیری کرده ،روح و روان آنها را در تسخیر خود قرار داده و آنها را پس از چندی معتاد به بهره گیری از این فضا ی مجازی نموده و فکر ،روح و روان ،وقت و زندگی او را به چالش کشیده و

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه92برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.