ژانویه 23, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه


تکه ای از متن پایان نامه :


  1. سازگاری وقاطعیت برای اجرای احکام ودستورات الهی و نیزافزایش روحیه عدالت پذیری انجام می شود.
  2. برانگیختن انگیزه ها ونظارت کارآمد در میزان رعایت هنجارها، مفید می باشد.

1-4. پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش

مفسرین و بزرگانی همچون علامه طباطبایی، شهید مطهری و محمد تقی جعفری و آیت الله مصباح یزدی به مطالعه آیات قرآن و سنتهای الهی پرداخته اند، و راههای رسیدن به فرهنگ تکاملی اسلام  وعواملی که موجب انحطاط ونابودی یک ملت می گردد را با در نظر داشتن دستورات قرآن وسیره ی معصومین علیهم السلام اظهار نموده اند. همچنین از نظر جامعه شناسی وتربیتی و روانشناختی، هنجارگریزی تحت عنوان انحرافات اجتماعی و کجروی ها، آسیب‌شناسی اجتماعی وبیگانگی اجتماعی –  فرهنگی  ذکر گردیده می باشد، علی سلیمی و محمدحسین فرجاد محققینی در این زمینه هستند. مقاله ای پیرامون مراحل تبدیل یک پدیده به ارزش وهنجار از محسن صمدانیان در مجله بنیاد نهج البلاغه چاپ شده که درآن به تأثیر رهبری تأکید نموده می باشد. مانند کتاب ها ی دیگر، آناتومی جامعه شناسی وکتاب توسعه و تضاد فرامرز رفیع پوراست كه به طور کامل عوامل پیروی وعدم پیروی از هنجارها را با مصادیق آن در جامعه های کنونی اظهار نموده ونیز عوامل ناهنجاریهایی که در کشور ما در قبل و بعد از انقلاب رخ داده را بسیار زیبا تشریح کرده می باشد. همچنین  كتاب حكمت اصول سیاسی اسلام یكی از منحصربه فردترین کتب،  به توضیح نامه ی٥٣ پرداخته كه مفصلاً در مورد دستور العمل یک زندگی اجتماعی،  بافرهنگ اسلامی توضیح داده می باشد. مانند کتب اخلاقی که به ذکر ارزش های انسانی و اجتماعی پرداخته و در ضمن آن تشخیص بیماری های اخلاقی و پیشگیری از آن ها رانیز اظهار کرده،  می توان به کتاب اخلاق، محمد تقی فلسفی اشاره نمود.کتب جرم شناسی از مهدی کی نیا وامثال آنها، که به مطالعه در این زمینه پرداخته حائز اهمیت می باشد. اما  با جستجویی که در حد توان اینجانب انجام گردید پژوهشی با این گستردگی و کاربردی با در نظر داشتن نهج البلاغه، سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام وقرآن، که بتواند عوامل فردی واجتماعی را  در شکل گیری هنجارگریزیها از نهج البلاغه استخراج کند و نیزتدابیری که در سیره ی عملی علی علیه السلام، که در برخورد با ناهنجاریها و حفظ1-7-2. تعریف جامعه


از لحاظ لغوی جامعه از ریشه جمع به معنی گرد آوردن چیزی از تفرقه وجدایی می باشد وتجمع نیز به معنای كسانی می باشد كه از اینجا وآنجاگرد هم آمده باشند. جمع نیز  برای گروه انسانها به كار می رود.[1]


ازلحاظ اصطلاحی تعاریف  گوناگونی برای آن ذكر كرده اند.  جامعه به گروهی از افراد اطلاق می گردد که مدت درازی با هم زندگی کرده باشند، سرزمینی را در اشغال خود داشته باشند و سرانجام توانسته باشند خودشان را به عنوان یک واحد اجتماعی متمایز از گروههای دیگر، سازمان داده باشند.[2] جامعه، دارای یک نظام و ساخت می باشد که پایگاه ها، تأثیر ها، نهادها و گروههای اجتماعی اجزای آن را تشکیل می دهد.[3]


به نظر اگوست کنت، « جامعه همانند کاروانی می باشد که از نسلهای گذشته و حال به سوی ترّقی و تکامل پیش می رود. » [4]  لینتون می گوید :« در زندگی بشر جامعه به جای فرد،  واحد اصلی  مبارزه به خاطر بقا می باشد.»[5]


علامه طباطبایی در بحث ماهیت جامعه می گوید : « دستگاه آفرینش یک سلسله اجزای ابتدایی که دارای آثار و خواص بخصوص می باشد، می آفریند بعد آن را ترکیب می کند و آنها را با ویژگی هایش به هم می آمیزد و فواید جدیدی علاوه بر فوایدی که هرکدام از اجزاء داشتند پدید می آورد. »  [6]


   شهید مطهری در تعریف جامعه می گوید:« مجموعه‌ای از افراد انسانی که با نظام، سنن، آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته‌جمعی دارند، جامعه را تشکیل می‌دهند. زندگی


[1] ابن مقصود،«لسان العرب»، ج5 .


[2]بروس کوئن،« درآمدی به جامعه شناسی »ص 37.


[3] کافی، مجید ،«مبانی جامعه شناسی »ص 77،نشر مركز جهانی علوم اسلامی،چاپ اول ،زمستان 1385.


[4] وثوقی، منصور، «مبانی جامعه شناسی»، نشر خردمند ،چاپ یازدهم 1376،ص 51


[5] همان  ص 120


[6] همان


هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه91برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.