ژانویه 20, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌


تکه ای از متن پایان نامه :


تمرکز بیشترِ ترجمه ها و پژوهش های اولیه، بر بخشهای مربوط به داستان آفرینش و تاریخ اساطیری و سایر قسمتهای آن قرار گرفته می باشد و به علت های مختلف، مانند ثقیل بودن متن و عدم دسترسی مترجمان به یک متن انتقادی جامع از بندهشن، پر از اشتباه بوده می باشد. وست (1880: 26 از مقدمه) نیز معتقد می باشد، اتکاء به ترجمه های قدیمیِ بندهشن به دلیل اشتباهات و عدم مقایسۀ دستنویس های مختلف، بیش از آنکه کمک حال مترجمین بعدی بوده باشند، مانعی برای ارایۀ ترجمه‌ای بهتر بوده‌اند. با این وجود، در ترجمه خودِ او از بندهشن نیز، که در مجموعه کتابهای مقدس شرق، جلد پنجم، در سال 1880 چاپ گردیده می باشد و قابل اعتمادترین ترجمه موجود تا آن زمان می باشد، همچون ترجمه های پیشین، گامی در جهت روشن شدن ریشه‌شناسی، تلفظ و معنای واقعیِ اسامیِ منازل قمری برداشته نشده می باشد و از آنجا که بندهشن هندی منبع ترجمۀ وست بوده، بخش مربوط به زایچه گیهان، که تنها بخش کاملاً نجومی بندهشن می باشد، همچنان ترجمه ناشده باقی می‌ماند. پس از وست، ترجمۀ کامل دیگری از بندهشن هندی، توسط مودی (1901) و به زبان گجراتی منتشر می‌گردد که چیزی به یافته های وست اضافه نمی‌کند. یونکر (1923) اولین کسی می باشد که دست به ترجمه اختصاصیِ بخش نجومی زایچۀ گیهان می‌زند؛ با این حال، او نیز از تحلیل دقیق مفاهیم نجومی بندهشن باز می‌ماند. پس از او، نیبرگ (1929) دست به مطالعه مجدد فصل مربوط به منازل قمری بندهشن می‌زند، اما تمرکز او بر جهانبینی بندهشن(1368 ه. ش. = 1990 م.) که فاقد بخش نجومی می باشد. اما، از همه این ترجمه ها مهمتر، ترجمه بهار از بندهشن ایرانی می باشد که یک بار به عنوان قسمتی از کتاب پژوهشی در اساطیر ایران (1375 ه. ش. = 1997) و یک بار تحت عنوان بندهشن (1378 ه.ش. = 2000 م.) به طبع رسیده می باشد. ترجمه بهار، در حال حاضر، کم اشتباه ترین و کاملترین ترجمه موجود از بندهشن ایرانی می‌باشد. او در این ترجمه، نظرات و تفاسیر پژوهشگران قبلی بندهشن را مد نظر قرار داده و کوشش کرده می باشد تا اثری جامع ارائه دهد. پس از او، رافائلی (1999)، بدون افزودن مطلبی جدید، در مقاله‌ای تحت عنوان «جداول زایچه کیهان» به مقایسه جدولهای زایچه کیهان در سه نسخه دستنویس TD1، TD2، و DH می‌پردازد. لازم به ذکر می باشد که کلیه پژوهشگران و مترجمان خارجی پس از ترجمه های هنینگ (1942) و مکنزی (1964)، از ترجمه، تفسیر و تصحیحِ مطالب و فصلهای نجومی بندهشن اجتناب کرده‌اند. برای نمونه چرتی (2003) و (2007) در ترجمه جدید خود از بندهشن، فرگرد یک، یک-الف، و سوم را ترجمه کرده می باشد؛ اما از ترجمه فرگرد دوم که حاوی منازل قمر می باشد، دوری کرده می باشد.


اخیراً پاکزاد (2005) با بهره گیری از کلیه دستنویسهای مختلفِ بندهشن دست به تصحیح بندهشن و ارایۀ یک متن انتقادی از آن شده می باشد. از آنجا که این اثر، در حال حاضر، معتبرترین متن انتقادی از بندهشن محسوب می‌گردد و پاکزاد در این کتاب از شیوۀ آوانویسی مکنزی تبعیت کرده می باشد؛ در پژوهش حاضر، این متن به عنوان منبع اصلی آوانویسی بندهشن مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. با این وجود، به دلیل اینکه این اثر، خالی از خطا و اشتباه نیست، نگارنده مجبور بوده می باشد برای ثبت صورتهای املایی سرواژه های مهم مانند نام منازل قمری یه نسخه های اصلی بندهشن مراجعه کند.


 


ب) کتابها و مقالات کلّیِ مربوط به علم نجوم و علم احکام نجوم:


واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.