ژانویه 28, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور آمونیوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور آمونیوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس


تکه ای از متن پایان نامه :

1-1. واکنش­ های متوالی، مرحله اول تاثیری بر مرحله دوم واکنش ندارد و واکنشگرهای خارجی و یا تغییر در شرایط واکنش صرفا جهت دستیابی به سرعت دلخواه واکنش می باشد. هر­دوی این فرآیند ها باعث تشکیل مولکول ­های پیچیده از مواد اولیه ساده بشکل موثر و کارآمد و در کمترین تعداد مراحل ممکن     ایندول :


ایندول ­ها وآلکیل ایندول ­ها مواد جامد کریستالی بی­رنگ با بو های متفاوت می باشند. کلمه ایندول از واژه هندی گرفته شده می باشد. اولین بار ایندول در سال  1966با تقطیر در حضور پودر روی از اکسی ایندول سنتز گردید. بسیاری از ایندول­ های ساده کاربرد صنعتی دارند و در آزمایشگاه سنتز می شوند. اکثر ایندول ­ها در هوا کاملا پایدار می باشند بجز آنهایی که حاوی یک گروه آلکیل در موقعیت 2 می باشند. رنگ آبی وارداتی از هند به عنوان ایندیگو شناخته شده می باشد


تلفیقی از یک حلقه بنزن در موقعیت 2و3 حلقه پیرول تولید مهم ترین سیستم های هتروسیکلی را می کند. شیمی ایندول با جایگزینی الکتروفیلی آسان همراه می باشد. از دو حلقه، حلقه هتروسیکلی غنی از الکترون می باشد. در مقایسه با یک حلقه بنزن، به غیر از موارد خاص، یک حمله الکتروفیلی در حلقه 5 عضوی ایندول صورت می­گیرد.


1-2. سنتز ایندول ها

1-2-1. سنتز ایندول به روش فیشر:


حلقوی شدن آریل هیدرازون­ ها به مشتقات ایندول در حضور اسید، توسط فیشر در 1883 کشف گردید.11 که امروزه روش عمومی سنتز اغلب ایندول­ ها می ­باشد. مکانیسم عمومی پذیرفته شده برای سنتز ایندول توسط رابینسون،12  پیشنهاد گردید و توسط آلن، ویلسون، کارلین و فیشر،13 آربوز و کیتایف،14 ساوارو،15  کامل گردید.


مطابق مکانیسم رابینسون واکنش از طریق مراحل اصلی زیر انجام می­ گیرد:


1) توتومری هیدرازون


2) تشکیل پیوند کربن- کربن


3) حلقوی شدن همراه با حذف آمونیاک و تشکیل ایندول (شمای 2-1)


(شمای2-1)


واکنش تک¬ ظرفی سه جزیی آریل¬گلی¬ اکسال¬ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ¬اون درحضور آمونیوم ¬استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس92برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.