ژانویه 27, 2021

منابع پایان نامه ارشد درباره آرماگدون، ابن خلدون، آخرالزمان

1 min read
<![CDATA[]]>

کليه حقوق اين پايان نامه اعم از چاپ ، تکثير ، نسخه برداري ، ترجمه ،اقتباس، و…براي موسسه عالي اميرالمومنين “ع” اهواز محفوظ است ، نقل مطالب با ذکر ماخذ بلامانع است.”
اهداء :
اين تحقيق رابه ساحت مبارک امام عصر”عج” ومنتظران آن حضرت وتمام کساني که مرادرفراگيري علم وادب تشويق وياري کردند بالاخص پدر بزر گوارم که ايشان بالحق براي تربيت بنده بسيار زحمت کشيدند ، همچنين به مادر مهربان ، همسر وفادا رو زحمت کشم ، تقديم مي کنم .
تقدير وتشکر :
از خداوند “عزوجل” بسيار سپاسگذارم که به بنده ي حقيرش نعمت، لطف وبخشش زيادي عطاء نمودند و لياقت يادگيري مقداري ناچيز از علم دين و آن ، دوسال ديني وعربي (کارداني) ، چهارسال الهيات ، فقه ومباني حقوق(کارشناسي) ودوسال کلام شيعه (کارشناس ارشد) ، را نصيب بنده نمودند.
همچنين جادارد که از استاد راهنما دکترحسين ايزدي واستاد مشاوردکتر سيد علوان نجاتي موسوي بخاطر راهنمايي و بررسي پايان نامه با من همکاري نمودند، بسيار سپاسگزارم . از خداوند متعال آرزودارم که در دنيا عزت وسربلندي ودرآخرت رحمت خود وشفاعت اهل بيت”ع” را شامل حال آنان کند – “آمين يا رب العالمين”.
چکيده :
مساله مهدويت درمذهب شيعه ؛ آن گونه که جزو مباحث امامت است، مربوط به حوزه اعتقادات واصول دين مي باشد.
در کتب اهل سنت(صحاح سته) احاديث فراواني درمورد مساله مهدويت نقل شده ، در صحيحين “بخاري ومسلم” احاديث عامي نقل شده وآن هم با اشاره وتلميح به اين موضوع مانند : چگونه خواهيد بود اگر عيسي “ع” ظهور کند در حالي که امام شما از خودتان است. ولي در کتب ديگر همچون :ترمذي، ابوداوود ، نسائي وابن ماجه احاديث بيشترودقيق تري در اين زمينه نقل شده مانند: “اسمه اسمي وکنيته کنيتي” همنام وهم کنيه پيامبر بودن ، صفات ظاهري مانند: “اجلي الجبهه واقني الانف” موي سر وبيني آن حضرت که مانند پيامبر”ص” واينکه فرزند فاطمه “س” است”المهدي حق وهو من ولد فاطمه” و…
در صحاح سته همچنين ،احاديث ديگري ازقبيل : خروج سفياني ، خسف دربيداء ،خروج پرچم هاي سياه از طرف خراسان ، هنگام خروج مهدي “ع” فقروتنگدستي بر چيده مي شودوحکومت اوهفت سال يا نه سال مي ماند، فتح کاخ سفيد “واقعه آرماگدون” و… وجود دارد که به صورتي به موضوع مهدويت ارتباط دارد.
که طبق نظر علماي اهل سنت ، همانند :ابن تيميه ، الباني ، بن باز ، و همچنين مرکز پاسخ به سوالات وهابيت در عربستان و…؛ احاديث روايت شده درمورد مهدي”ع” که آخرالزمان ظهور وزمين راپراز عدل وداد مي کند را صحيح الاسناد دانستند، زيرا از بزرگان صحابه همچون ابوهريره ، ابن عباس ، ابن عمر، جابرو… نقل شدند .
علماي اهل سنت در اين زمينه نه فقط در نقل حديث وکتابت آنها اهتمام داشتند بلکه حتي کساني از آنها دراين زمينه کتاب نيز نوشتند ، مانند العرف الوردي از سيوطي ، عقدالدرر از مقدسي شافعي ، ، ابراز الوهم از غماري و… واگر کساني از اهل سنت در مساله مهدويت ترديد کردند بخاطر مقاصد سياسي بوده مانند ابن خلدون که ايشان زماني که در حکومت حفصيه تونس کار مي کرد وشيعه مذهب بودند ، سخت از موضوع مهدويت دفاع مي کرد ولي هنگامي که وارد مصر شد و، وارد دربارمماليک شد، موضع مخالفي اتخاذ کرد واز موضوع مهدويت انتقاد کرد زيرا موضع آنها سني بود وکساني که بعداز اوظهور کردند دنبال رواو بوده و کورکورانه ازوي پيروي کردند. مانند احمد امين ، فريد وجدي و…
فهرست
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………1
بخش اول : کليات
1- طرح تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………..6
2- توضيحي پيرامون صحيحين(بخاري ومسلم)…………………………………………………………………………….11
3- اعتقادبه منجي دراديان ديگر………………………………………………………………………………………………….15
4- مهدويت درقرآن …………………………………………………………………………………………………………………19
5- آشنايي با جوامع حديثي اهل سنت ………………………………………………………………………………………..24
6- آشنايي با مهمترين راويان احاديث مهدويت…………………………………………………………………………….31
بخش دوم : احاديث عام مهدويت درصحاح
1- حديث دوازده خليفه……………………………………………………………………………………………………………39
2- حديث ثقلين……………………………………………………………………………………………………………………….44
3- حديث معرفت امام ……………………………………………………………………………………………………………..50
بخش سوم : احاديث خاص مهدويت در صحاح سته
عنوان اول: بخشايشگر اموال توسط امام مهدي ع…………………………………………………………………………..53
عنوان دوم: حسب ونسب امام مهدي”ع”………………………………………………………………………………………55
عنوان سوم: شمايل وسيماي مهدي …………………………………………………………………………………………….60
عنوان چهارم: نزول عيسي”ع” وامامت مهدي”ع”……………………………………………………………………………64
عنوان پنجم :
الف :محل وعلايم وشرايط ظهور……………………………………………………………………………………………………………………………………….68
ب : طلوع خورشيد از مغرب……………………………………………………………………………………………………..71
پ : خسف در بيداء …………………………………………………………………………………………………………………72
ت : پرچم هاي سياه ………………………………………………………………………………………………………………. 76
ث : خروج سفياني……………………………………………………………………………………………………………………79
عنوان ششم: حکومت مهدي “ع” ونزول عيسي”ع” و
واقعه آرماگدون وفتح کاخ سفيد………………………………………………………………………………………………….86
الف : محل نزول وصفات ظاهري عيسي”ع”………………………………………………………………………………..86
ب : واقعهء آرماگدون (قرقيسيا)………………………………………………………………………………………………..87
ت : فتح کاخ سفيد ………………………………………………………………………………………………………………….89
عنوان هفتم : ويژگي هاي حکومت حضرت مهدي ع…
الف – رباخواري ………………………………………………………………………………………………………………………91
ب – تجديد گردين……………………………………………………………………………………………………………………91
پ- حاکميت اسلام برجهان ……………………………………………………………………………………………………..91
ت – عدالت گستري …………………………………………………………………………………………………………………92
ث- وفور نعمت ورفاه قتصادي……………………………………………………………………………………………………94
ج – فتوحات امام مهدي”ع” ……………………………………………………………………………………………………..97
چ- مدت حکومت امام مهدي”ع” ……………………………………………………………………………………………..98
عنوان هشتم – شبهات مهدويت وپاسخ به آنها……………………………………………………………………………..99
1 – شبهه اينکه نام پدرامام مهدي”ع” عبدالله است………………………………………………………………………….99
2- شبهه ي اينکه مهدي”ع” ازنسل امام حسن”ع”است………………………………………………………………….102
3- بررسي حديث “لا مهدي ع الا عيسي ع ” ……………………………………………………………………………..105
4- بررسي تشکيک ابن خلدون دراحاديث مهدويت…………………………………………………………………….107
ابياتي از دعبل خزاعي …………………………………………………………………………………………………………….112
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………..114
مقدمه:
يادگيري علوم ديني بر هرمسلماني واجب است گرچه يادگيري فقه ومجتهد شدن واجب کفايي است ولي هر مسلماني بايد نسبت به يادگيري اصول دين که عقايد هستند اهتمام لازم را به کار برد .
تا جايي که پيامبر اکرم “ص” براي عبدالله بن عباس دعا نمودند: “اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل”. وهمانگونه که از علامه مجلسي “رحمه الله عليه” منقول است که ايشان در مقدمه کتاب پرارج “بحارالانوار” ، مي نويسد:
من در جواني علاقه فراواني به علومي مختلف همچون ؛ نجوم ، رياضيات ، طب و… داشتم ولي راه سعادت دنيا وآخرت را در فراگيري علوم ديني ، قرآن واحاديث اهل بيت”ع” دانستم لذا در فراگيري آن علوم تلاش زيادي نمودم ، که بي شک يکي از ثمرات آن تاليف کتابي پرارج همچون “بحارانوار”و… بوده است. (مجلسي ، 1404ق ، ص2..).
مساله مهدويت درمذهب شيعه ؛ از آن حيث که جزو مباحث امامت است، مربوط به حوزه اعتقادات واصول دين مي باشد. به همين خاطرعلماي شيعه براي اثبات وتبيين آن مهم ، تلاش زيادي کردند درمورد آن مبحث درزمينه تاليف کتب ، حديث وتفسير قرآن آثار فراواني به جاي گذاشتند.
در کتب]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.