مارس 2, 2021

مقاله با موضوع شرکتهای سهامی

1 min read
<![CDATA[]]>

42
2-6-1-3-1- حق دینی……………………………………………………………………………………………………………………….
42
2-6-1-3-2- حق خاص…………………………………………………………………………………………………………………….
43
2-6-2- تعهدات سهامداران………………………………………………………………………………………………………………….
43
2-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام…………………………………………………………………………………………………….
43
فصل سوم : انتقال سهم
3-1- ماهیت معاملات سهام………………………………………………………………………………………………………………….
46
3-1-1- تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………..
46
3-1-2- انتقال طلب…………………………………………………………………………………………………………………………….
46
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام ………………………………………………………………………………………………….
47
3-2- مورد معامله‌ی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………………………..
48
3-2-1- سهم……………………………………………………………………………………………………………………………………..
48
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم ……………………………………………………………………………………………………………..
48
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم ……………………………………………………………………………………………………….
50
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………………..
51
3-3-1- انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………………………………..
52
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………..
52
3-3-1-1-1- قصد و رضا…………………………………………………………………………………………………………………..
53
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………………………………..
53
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین ……………………………………………………………………………………………………………..
54
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………………………
54
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………
54
3-3-1-1-3-3- بیگانگان……………………………………………………………………………………………………………………
54
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت………………………………………………………………………………………….
55
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………….
56
3-3-1-2-1- انتقالات معوض……………………………………………………………………………………………………………..
57
3-3-1-2-1-1- بیع سهام……………………………………………………………………………………………………………………
57
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض……………………………………………………………………………………………………….
59
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام………………………………………………………………………………………………………………..
59
3-3-1-2-2-2- رهن سهام…………………………………………………………………………………………………………………
60
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) ………………………………………………………………………………………………………..
61

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت……………………………………………………………………………………………………….
62
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی…………………………………………………………………………………….
62
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده……………………………………………………………………………………….
63
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام………………………………………………………………………………………….
64
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………..
65
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس……………………………………………………………………………………………
65
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام…………………………………………………………………………………………………
66
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ………………………………………………………………………………………………..
67
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ……………………………………………………………
71
3-4-2- نحوه معاملات در بورس الکترونیک………………………………………………………………………………………….
72
3-4-3- فروش استقراضی سهام……………………………………………………………………………………………………………
73
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی سهام……………………………………………………………………………………………..
73
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم…………………………………………………………………………………………….
74
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………………..
75
3-5-1- انتقال سهام بانام……………………………………………………………………………………………………………………..
75
3-5-1-1- ثبت انتقال، شرط تملیک سهام بانام……………………………………………………………………………………..
78
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام……………………………………………………………………………………………………………………
80
3-5-2-1- حصول توافق، شرط تملیک سهام بی‌نام………………………………………………………………………………
82
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص………………………………………………………………………
82
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص………………………………………………………………..
84
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام……………………………………………………………………………………………..
85
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص………………………………………………………………
86
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی……………………………………………………………………………………………..
87
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام………………………………………………………………………………………………….
88
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ……………………………………………………………………………………….
88
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام……………………………………………………………………………………..
91
3-9- آثار حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………………..
92
3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم……………………………………………………………………………………….
92
3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ……………………………………………………………………………………..
94
3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ………………………………………………………………………………..
95
3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام…………………………………………………………………………………………….
95
3-10-1- تکالیف ناقل ……………………………………………………………………………………………………………………….
95
3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه………………………………………………………………………………………………………………….
96
فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه
4-1- کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
99
4-2- انواع سهم‌الشرکه…………………………………………………………………………………………………………………………..
100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.