آوریل 14, 2021

پایان نامه ارشد: -پایان نامه مقطع ارشد

1 min read
<![CDATA[]]>

عوامل خطرساز سرطان پستان

1- جنسیت: مهم ترین عامل خطردر سرطان پستان، مونث بودن بیمار می باشد، می توان گفت سرطان پستان خاص زنان محسوب شده، احتمال بروز آن در مردان کم است.


 2- سن: یکی دیگر از عوامل خطر در سرطان پستان است. درخانم های  20  الی30 ساله سرطان پستان بسیار نادر (3/0 درصد کل سرطان های پستان) می باشد، در حوالی35 سالگی میزان بروز سرطان پستان افزایش یافته واین افزایش در طول عمر ادامه می یابد. لذا باید سن بیمار در بررسی مورد توجه قرارگیرد.


 3- تغییرات هورمونی: هورمون ها نقش مهمی در ابتلا و رشد سرطان پستان دارند.


  4- چاقی : بر اساس تئوری های  ذکر شده ارتباط چاقی و سرطان پستان نیز قابل  توجیه است. در چاقی قبل از یائسگی تعداد دوره های  بدون تخمک گذاری [1]افزایش می یابد. در چاقی بعد از یائسگی به علت تبدیل  اندروژن های مترشحه آدرنال در بافت چربی به استروژن و افزایش طول مدت تماس با استروژن احتمال ابتلا به سرطان پستان زیادتر می شود. از طرفی به نظر می رسد که در افراد چاق سرطان پستان در هنگام کشف دارای ابعاد بالاتر و مرحله بالاتر است.


 5- قرص های ضد بارداری : مصرف  قرص های ضد بارداری نیز از جمله عوامل موثر در ابتلاء  سرطان پستان است.


 6- عوامل ارثی : حدود 20%  زنان مبتلا به سرطان پستان  دارای سابقه مثبت می باشد،  ولی تنها  در 2/1   آنها یعنی 5 %  از کل سرطان های پستان جنبه ارثی اثبات  شده است. این ژن  دارای شیوع کم و قدرت نفوذ بالاست(شورمیج، 1384).


 

   2-2-1-6 واکنش روانی


قابل توجه ترین مسأله در واکنش های روان شناختی به سرطان، رنج بردن از ابتلا به این بیماری می باشد. اکثر بیماران وخانواده ها سرطان را نوعی بیماری کشنده تلقی می کنند که به نحو اجتناب ناپذیری با درد و ناتوانی  همراه است. غم و اندوه پاسخی  طبیعی به این گونه ترس ها و فقدان های پیش بینی نشده یا تجربه شده توسط بیمار است. فقدان ها می تواند شامل فقدان سلامت، فقدان حس های طبیعی و نیز از دست دادن تصویر ذهنی از خویشتن، روابط اجتماعی، فعالیت های جنسی و دوست های صمیمی  باشد (عسگری وقزوینی نژاد، 1389).


تشخیص سرطان پستان می تواند بسیار ناراحت کننده و دلهره آور باشد. از زمان های مختلف و در مراحل گوناگون  تشخیصی و درمانی، پیامد های احساسی مختلفی  مانند اضطراب، عصبانیت، انکار بیماری و یا احساس تقصیر ممکن است در بیمار ایجاد شود. این احساسات شایع و طبیعی هستند. هر فرد به صورتی متفاوت به این  بیماری پاسخ داده  و به روش خاص خود با آن کنار می آید. بسیاری افراد در می یابند که با گردآوری اطلاعات هرچه بیشتر در مورد چگونگی درمان خود، می توانند کنترل بیشتری بر روی اوضاع و شرایط پیش آمده داشته باشند. بعضی از راه مشورت با پزشکان و یافتن افرادی که شرایطی مشابه آنها را در گذشته داشته اند، آرامش و امنیت بیشتری احساس می کنند(رضوی، 1380).


سرطان خودش از لحاظ روحی واحساسی مشکل زیادی را ایجاد می کند، سرطان پستان به خصوص اثر زیادی در روابط اجتماعی و جنسی زن دارد و حتی تغییراتی را در تصویر و ساختار فیزیکی زن ایجاد می‎کند. جنبه های روانی ناشی از سرطان پستان در تمام خانم هایی که بیماری در آنها تشخیص داده  شده خصوصا کسانی که بیماری در آنها پیشرفت نموده است مشهود می باشد و در مورد کسانی که درانتهای مرحله بیماری خود به سر می برند نمود بیشتری دارد(باوم وهمکاران، قائم مقامی، 1377).


[1]. Ovulation


دانشگاه آزاد اسلامی


واحد رشت


دانشکده علوم انسانی


گروه آموزشی روانشناسی


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته


رشته: روانشناسی    گرایش: عمومی


عنوان:


مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم


زمستان 1393
مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.