دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : پازند: āīn (نیبرگ، 1974: 12)؛ فارسی نو: آیین؛ انگلیسی: مرتبط با day «روز»؛ معادل عربی: مذهب. ترکیبات: čaxrag-ēwēnag «چرخ آیین؛ همانند چرخ». §§ F Farroxān [plhwˀn | Av. xʷarənahvant-] (احکام بروج: اوتاد) * فرخان: بیت الأصدِقاء، وتد…

پایان نامه با موضوع واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : کرده و معتقد می باشد که معنی این ترکیب «زمان شنیدن سرود و نیایش مذهبی» می‌باشد. این در حالی می باشد که بارتولومه این معنی را قبلاً رد کرده می باشد (هینتز، 2003: 145): اوستایی: اسم مصدر…

دانلود پایان نامه با موضوع واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : «زندان» (اسنودگراس، 1997: 9-10)؛ Inimici, Carcer – Enemies, Prison (مکنزی، 1964: 526)؛ معادل عربی: بیت‌الأعداء. §§ dwāzdahān [dwˀcdhˀn, 12′-ˀn’] (نجوم) * دوازدهان: بروج دوازده‌گانه، دوازده اختر، دایرة البروج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توضیحات: واژه «دوازده» در ادبیات فارسی به معنی…

پایان نامه ارشد با موضوع واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : بسامد و خوانش: نام این منزل قمر در بندهشن تنها یک بار و به صورت پازند آمده می باشد. املاهای مختلف این واژه در نسخ مختلف به توضیح زیر می باشد: در M51 (garafša)، و در سایر…

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : می باشد: «تیشتر به سه تن بگشت: مردتن، اسب تن، و گاو تن. سی شبانه روز در روشنی پرواز نمود. به هرتنی ده شبانه روز باران آورد. چنان که اخترشماران نیز گویند که هر اختری سه تن…

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : نمونه و توضیحی بیش از آن چیز که از خود واژه برمی‌آید، ارائه نمی‌کند. جالب اینکه در نجوم سنتی نیز به ستارگان گیاه-سرشت برنمی‌خوریم.[1] ریشه شناسی: اسم cihr + پسوند -ag : هند و ایرانی آغازین: *čitra-…

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : ریشه شناسی: این واژه مرکب می باشد از: bazak «بزه، گناه»+ پسوند -kar «کننده»: هند و ایرانی آغازین: مشتق از *bʰaj́ʰis- «خارج، فقدان» (لوبوتسکی، 2009: 22)؛ سانسکریت: bahiṣ-kṛta- «اخراج شده؛ طرد شده؛ خارج از دین رفته» (مونیرویلیامز،…

دانلود پایان نامه رشته علوم انسانی واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : (تقسیمات روز) * بام: بامداد، طلوع آفتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توضیحات: واژۀ bām در پهلوی اساساً به معنی «پیدایی تنِ خورشید» بوده و به اولین بخش از روز یا «هاون گاه» اشاره دارد (رک. bām ī ōš). متضاد این…

پایان نامه ارشد رشته علوم انسانی واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : ضعیف می‌گردد. در نتیجه، تاثیرات هر سیاره ای در درجۀ مشخصی از برجی معین به اوج خود می‌رسد که آن برج را در تنجیم، خانۀ شرف و آن درجه را درجۀ شرف می‌نامند. در التفهیم (بیرونی، 1352:…

دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم انسانی واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : توضیحات: اخترانی که به پلیدی اهریمن آلوده شده اند (بهار، 1345: 2). این ستارگان، مادی و قابل رویت اند. جایگاه آنان بالاتر از اباختران (سیارات) و در بالاترین طبقه مادی آسمان یعنی فلک البروج می باشد. پس…