می 10, 2021

پایان نامه حقوق

1 min read

(احکام بروج: اوتاد) * فرخان: بیت الأصدِقاء، وتد یازدهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توضیحات: در احکام نجوم سنتی، وتد و خانه یازدهم، «بیت‌الأصدِقاء»...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.