ژانویه 17, 2021

پایان نامه

1 min read

۲-۵-رابطه‌ی اخلاق وسیاست..............................................................................................................۱۷۲-۶-هدف تربیت................................................................................................................................۲۱۲-۷-ارتباط بین مقوله‌های فلسفی وجنبه‌های مختلف تعلیم وتربیت...................................................۲۳۲-۸-تعریف علم تعلیم وتربیت(آموزش وپرورش).............................................................................۲۳۲-۹-علم تعلیم وتربیت........................................................................................................................۲۴۲-۱۰-ویژگی‌های علم تعلیم وتربیت...................................................................................................۲۶۲-۱۱-آراءتربیتی...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.