دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو  تکه ای از متن پایان نامه : 1-1. روش سنتز مشتقات: روش های مختلفی برای سنتز کینوکسالین ها ارائه شده می باشد. یک روش عمومی برای سنتز آنها واکنش تراکمی 1و2-دی آمین با ترکیبات 1و2-دی کربونیل…

دانلود پایان نامه ارشد واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو  تکه ای از متن پایان نامه : 2و3-[b پیرازین(4) و پیریدو ]3و4- [b پیرازین (5) برای تومورهای بدخیم ودرمان بیماری های مرتبط با تکثیر سلولی آسیب رساننده مورد بهره گیری قرار              می گیرند]2[. پیریدو ]2و3-[b پیرازین…

پایان نامه کارشناسی ارشد واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو  تکه ای از متن پایان نامه : مقدمه     صل اول: مقدمه       همچنین دارای یک پیک کربن 13C-NMR در ppm9/144=δ برای چهار کربن معادل می باشد:   ترکیبات پیرازینی خواص بیولوژیکی و…

پایان نامه ارشد:واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو تکه ای از متن پایان نامه : 1-1. روش ها ی تهیه آریل گلی اکسال‌ ها روش­های متفاوتی برای سنتز آریل گلی اکسال هست، فنیل گلی اکسال اولین بار از تجزیه گرمایی فنیل گلی اکسال- اکسیم…

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی درباره واژه های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه های دانشگاهی آکادمیک و تأثیر آنها در درک مطلب متون دانشگاهی تکه ای از متن پایان نامه : رن­بونگ[1]، 1989: 2-4؛ به نقل از منصوری، 1390: 92). در سال 1311/1932 ادارۀ ملی برای گردآوری و ترجمه تأسیس گردید. از آنجا که جمهوری خلق چین به اهمیت تأثیر واژه­گزینی…

پایان نامه درباره واژه های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه های دانشگاهی آکادمیک و تأثیر آنها در درک مطلب متون دانشگاهی تکه ای از متن پایان نامه : شده­بود متخصصان فرهنگ­نگاری و واژه­شناسی برای معلمان عرب و غیر­عرب سخنرانی کردند. این سخنرانی­ها در یک مجموعۀ 200صفحه­ای منتشر گردید. همچنین، ادارۀ عربی­سازی فعالیت­هایی در زمینه­های زیر داشته­می باشد: تهیۀ…

دانلود پایان نامه درباره واژه های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه های دانشگاهی آکادمیک و تأثیر آنها در درک مطلب متون دانشگاهی تکه ای از متن پایان نامه : اولین نشریۀ انگلیسی- اردو تا پایان دهۀ 90، 221 فرهنگ و 419 واژه­نامه چاپ شده­می باشد که دال بر گسترش واژه­گزینی در زبان اردوست (کزیمی[1]، 1983: 76-78؛ به نقل از…

پایان نامه ارشد درباره واژه های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه های دانشگاهی آکادمیک و تأثیر آنها در درک مطلب متون دانشگاهی تکه ای از متن پایان نامه : گسترش زبان ملی و رفع نیاز علمی و فرهنگی تشکیل گردید، کار خود را بر سه اصل قرار داد: قبول واژه­های علمی و فنی بین­المللی، یعنی تمامی واژه­هایی که در…

دانلود پایان نامه ارشد درباره واژه های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه های دانشگاهی آکادمیک و تأثیر آنها در درک مطلب متون دانشگاهی تکه ای از متن پایان نامه : گردید. چند فرهنگ دوزبانۀ دیگر را نیز افراد مستقل گردآوری و چاپ کرده­اند که در زمینه­های فیزیک، آناتومی، گیاه­شناسی، زیست­شناسی، بازرگانی، هیدرولوژی، جغرافیا و غیره می باشد. گروه دیگری که…

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره واژه های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه های دانشگاهی آکادمیک و تأثیر آنها در درک مطلب متون دانشگاهی تکه ای از متن پایان نامه : گروه­هایی کار واژه­گزینی را حتی با نام آکادمی یا فرهنگستان شروع کرده­بودند. به هر حال، مطالعۀ مقاله­های منتشر­شده تا این تاریخ گویای حالت بهت­زدگی در جامعۀ فرهنگی ماست. در این…