می 10, 2021
1 min read

أنــا ، یَا لَیـــلُ ، أُنــاجِـــی مِنـــکَ سُلطـــــانی الرَحــــیمُ   أنـــا فِـــی الدُنـــیا وَحیــدٌ وَلــــی النـــــاسُ خُصُـــــومُ   راقِهــــِم ،...

1 min read

در فصل بعد به تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش، بررسی پایایی متغیرهای پژوهش، بررسی فرض نرمالبودن متغیرهای مورد مطالعه برای تجزیه...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.