می 10, 2021

سودآوری

1 min read

منفعلان(واکنشگران) استراتژیهای به خوبی تعریف نشدهاند.به جای پیشگیری، به وقایع واکنش نشان میدهند. مدیریت به طراحی یک استراتژی پایدار سازمانی...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.