سازمان یادگیرنده چیست

سازمان یادگیرنده با بررسی  ادبیّات مدیریّت، رد پای سیستم های یادگیرنده را در تئوری های سازمان و مدیریّت اوایل قرن بیستم و قبل از آن می­توان یافت. گرچه تا آن زمان نامی از سازمان های... متن کامل | Share it now!

بازارگرایی چیست

بازارگرایی همان طور که می دانیم موفقیت شرکت ها و موسسات امروزی در گرو شناخت هر چه بیشتر از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تاثیر گذاربازار است . نیازها و وخواسته های مشتریان همواره درحال... متن کامل | Share it now!