نظریه های روان شناسان راجع به بازی

نظریه های راجع به بازی 2-2-1- نظرات پیشوایان اسلام و دانشمندان اسلام تعالیم اسلامی در مورد تربیت کودکان ابعادی وسیع دارد و علاوه بر این که برای دوران پیش از تولد دستوراتی دارد، برای... متن کامل | Share it now!

مهارت های اقتصادی هنگام استفاده از رایانه

» مهارت های اقتصادی: بعضی بازی ها به گونه ای طراحی شده اند که کاربر را مجبور می سازند لحظه به لحظه، نسبت به جمع آوری پول و یا همان ذخیره مالی و مدیریت آن، جهت صرف در مراحل دیگر تواناتر... متن کامل | Share it now!

تعلیم و تربیت، تعاریف و مفاهیم مربوط به آن

تعلیم و تربیت، تعاریف و مفاهیم مربوط به آن اصطلاح تربیت معانی زیادی دارد. اما به رغم این نکته نمی­توان تعریفی واحد از آن به دست داد. واژه تعلیم می­تواند هم به معنای پیشرفت و توسعه... متن کامل | Share it now!

ضرورت اخلاق حرفه‌ای برای مدیران

2-4-8- ضرورت اخلاق حرفه‌ای برای مدیران خطرناک‌ترین رویداد انسانی انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت هیچ چیز به سلامت نخواهد ماند و انسانیت انسان فرو می‌ریزد؛... متن کامل | Share it now!

ارتباط دین و اخلاق پرسابقه‌ترین بحث‌های اندیشه دینی

ارتباط دین و اخلاق رابطه دین و اخلاق از پرسابقه‌ترین بحث‌های اندیشه دینی است. فیلسوفان دین و عالمان علم اخلاق در زمینه ارتباط دین و اخلاق، اصالت دین یا اخلاق، ضمانت اجرایی اخلاق به... متن کامل | Share it now!

خودآسیب رسانی در  نوجوانان گروه های خاص

خودآسیب رسانی در  نوجوانان گروه های خاص پژوهش ها نشان داده اند که نوجوانان خود آسیب رسان گروه همگنی نیستند و زیر گونه های مختلفی در بین آنها قابل شناسایی است. در مطالعه ای بر روی... متن کامل | Share it now!

فنون نیازسنجی آموزشی از نظر روانشناختی

فنون نیازسنجی آموزشی برای اجرای نیازسنجی آموزشی فنون متعددی تدوین شده است و در دسترس قرار دارد که ذکر تمام آنها در این تحقیق امکانپذیر نیست . اما برخی از فنون که از کاربرد بیشتری در... متن کامل | Share it now!

مفهوم مکتب خانه وانواع مکتب خانه

مفهوم مکتب خانه در دوره ی اسلامی، مکتب به مفهوم های گوناگون به کار رفته است، اما مفاهیم آموزش و اندیشه وجه مشترک همه ی آن ها بوده است. در بیش تر فرهنگ های فارسی و برای مثال، در لغت نامه... متن کامل | Share it now!

متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر ساختار سازمانی

– متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر ساختار سازمانی مشکلی که همواره سازمان ها با آن مواجه اند این است که چه ساختاری برای سازمان آن ها مناسب است؟ پاسخ به این سوال منوط به شناسایی متغیرها... متن کامل | Share it now!

نتایج و پیامدهای طرّاحی مجدد شغل

نتایج و پیامدهای طرّاحی مجدد شغل : تاکنون انگیزش درونی تنها بعنوان یکی از نتایج و پیامدهای اصلی طرّاحی مجدد شغل مطرح می گردید. حال زمان آن رسیده است که افق دیدمان را گسترش داده و تعداد... متن کامل | Share it now!